Rośliny okrytozalążkowe – zadania otwarte #2

Zadanie 1


Uzupełnij brakujące informacje.

Głównym elementem w drewnie roślin okrytozalążkowych są …………, a w łyku ………………… .


Odpowiedź

Głównym elementem w drewnie roślin okrytozalążkowych są naczynia, a w łyku rurki sitowe.

Zadanie 2


Dopasuj podane informacje do okwiatu, pręcików lub słupków.

1. Mikrosporofile.
2. Żeński organ rozrodczy.
3. Powstają ze zrośniętych owocolistków.
4. Stanowią ochronę dla pręcików.
5. U szczytu posiada znamię.
6. Pojedynczy lub podwójny.
7. Zbudowany z nitki i główki.


Odpowiedź

1. Mikrosporofile. PRĘCIKI
2. Żeński organ rozrodczy. SŁUPEK
3. Powstaje ze zrośniętych owocolistków. SŁUPEK
4. Stanowią ochronę dla pręcików. OKWIAT
5. U szczytu posiada znamię. SŁUPEK
6. Pojedynczy lub podwójny. OKWIAT
7. Zbudowane z nitki i główki. PRĘCIKI

Zadanie 3


Nazwij typ kwiatostanu i podaj przykład rośliny z takim kwiatostanem. Kwiatostan

Odpowiedź

Baldach złożony. Występuje np. u marchwi.

Zadanie 4


Dlaczego samozapylenie jest niekorzystne? Podaj dwa mechanizmy ochronne roślin przed tym procesem.

Odpowiedź

Samozapylenie jest niekorzystne, ponieważ ogranicza możliwości rekombinacji genów.
Mechanizmy obronne chroniące roślinę przed samozapyleniem to np. samosterylność i heterostylia (różnosłupkowość).

 

Zadanie 5


W roślinach okrytozalążkowych zapylenie dokonuje się przy pomocy wiatru, zwierząt lub wody.
Do podanych sposobów zapyleń dopisz brakujące informacje.

Zapylenie za pomocą wiatru:
a) ilość wytwarzanego pyłku:
b) wielkość znamion słupka:
c) okwiat:
d) wytwarzanie nektaru:

Zapylenie za pomocą zwierząt:
a) charakterystyka pyłku:
b) okwiat:
c) wytwarzanie nektaru:

Zapylenie za pomocą wody:
a) częstotliwość występowania:
b) okwiat:


Odpowiedź

Zapylenie za pomocą wiatru:
a) ilość wytwarzanego pyłku: DUŻA
b) wielkość znamion słupka: DUŻA
c) okwiat: NIEPOZORNY, BEZWONNY
d) wytwarzanie nektaru: NIE

Zapylenie za pomocą zwierząt:
a) charakterystyka pyłku: CIĘŻKI, LEPKI
b) okwiat: BARWNY, WONNY, EFEKTOWNY, WABIĄCY
c) wytwarzanie nektaru: TAK

Zapylenie za pomocą wody:
a) częstotliwość występowania: RZADKO
b) okwiat: NIEPOZORNY

Zadanie 6


Podaj po jednym przykładzie dla podanych typów owoców.

pestkowiec –
orzech –
jagoda –
torebka –
owoc wieloorzeszkowy –
niełupka –
ziarniak –


Odpowiedź

pestkowiec – brzoskwinia
orzech – leszczyna
jagoda – pomidor
torebka – mak
owoc wieloorzeszkowy – truskawka
niełupka – słonecznik
ziarniak – kukurydza

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/rosliny-okrytozalazkowe-zadania-otwarte-2/1782
Scroll to Top