Tkanki roślinne – zadania otwarte #2

Zaznacz, które informacje pasują do epidermy, a które do ryzodermy.

a) Głównym jej zadaniem jest ochrona rośliny przed wysychaniem.
b) Zewnętrzne ściany wysycone są kutyną.
c) Uczestniczy w pobieraniu wody i soli minenralnych.
d) Wymianę gazową umożliwiają występujące w niej aparaty szparkowe.
e) Jest pozbawiona kutykuli.
f) Zaopatrzona jest we włośniki.

Epiderma:
a) Głównym jej zadaniem jest ochrona rośliny przed wysychaniem.
b) Zewnętrzne ściany są wysycone kutyną.
d) Wymianę gazową umożliwiają występujące w niej aparaty szparkowe.

Ryzoderma:
c) Uczestniczy w pobieraniu wody i soli mineralnych.
e) Jest pozbawiona kutykuli.
f) Zaopatrzona jest we włośniki.


Miękisz wieloramienny, gąbczasty i palisadowy to rodzaje miękiszu:
1) spichrzowego,
2) podstawowego,
3) asymilacyjnego,
4) powietrznego?
3) asymilacyjnego

Wybierz poprawne informacje.

Tkanki miękiszowe są obecne we wszystkich/w niektórych organach roślin.
Miękisze są zbudowane z żywych/martwych i grubościennych/cienkościennych komórek.
Miękisz wieloramienny występuje w liściach roślin iglastych/nagonasiennych/okrytonasiennych.
Obszerne przestwory międzykomórkowe są charakterystyczne dla miękiszu wodonośnego/powietrznego/palisadowego.

Tkanki miękiszowe są obecne we wszystkich organach roślin.
Miękisze są zbudowane z żywych i cienkościennych komórek.
Miękisz wieloramienny występuje w liściach roślin iglastych.
Obszerne przestwory międzykomórkowe są charakterystyczne dla miękiszu powietrznego.
Dopasuj do siebie dwie nazwy, które są stosowane dla tego samego elementu budowy roślin.

miazga międzywiązkowa
twardzica
miazga korkotwórcza
łyko
miękisz
zwarcica
drewno
korek

floem
kambium
ksylem
fellem
fellogen
kolenchyma
felloderma
sklerenchyma

miazga międzywiązkowa  – kambium
twardzica – sklerenchyma
miazga korkotwórcza – fellogen
łyko – floem
miękisz – felloderma
zwarcica – kolenchyma
drewno – ksylem
korek – fellem
Scroll to Top