Systematyka – zadania otwarte #1

 Uszereguj w odpowiedniej kolejności jednostki taksonomiczne zaczynając od najwyższej. Ustal czy zestaw taksonów wykorzystywany jest do klasyfikacji roślin, czy zwierząt.

RODZINA, TYP, KRÓLESTWO, RZĄD, GATUNEK, GROMADA, RODZAJ

Królestwo -> typ -> gromada -> rząd -> rodzina -> rodzaj -> gatunek
Ten zestaw taksonów wykorzystywany jest do klasyfikacji zwierząt.

 

Wyjaśnij na czym polega hierarchiczny układ taksonów.
Hierarchiczny układ taksonów polega na tym, że każdy takson to zbiór taksonów (jednostek) niższej rangi, np. rząd jest zbiorem rodzin.

 

Wymień najważniejszą różnicę pomiędzy taksonami: monofiletycznymi, parafiletycznymi i polifiletycznymi.
Ilość przodków, którą obejmuje grupa.

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź:
Litera L.w łacińskiej nazwie pierwiosnka Primula L. oznacza:
a) skróconą nazwę jednego z taksonów,
b) inicjał nazwiska badacza, który jako pierwszy opisał dany gatunek,
c) skrót od dalszej nazwy łacińskiej.
b) inicjał nazwiska badacza, który jako pierwszy opisał dany gatunek

W tym wypadku – Karol Linneusz

Scroll to Top