Systematyka – zadania otwarte #1

Zadanie 1


 Uszereguj w odpowiedniej kolejności jednostki taksonomiczne zaczynając od najwyższej. Ustal czy zestaw taksonów wykorzystywany jest do klasyfikacji roślin, czy zwierząt.

RODZINA, TYP, KRÓLESTWO, RZĄD, GATUNEK, GROMADA, RODZAJ


Odpowiedź

Królestwo -> typ -> gromada -> rząd -> rodzina -> rodzaj -> gatunek
Ten zestaw taksonów wykorzystywany jest do klasyfikacji zwierząt.

 

Zadanie 2


Wyjaśnij na czym polega hierarchiczny układ taksonów.

Odpowiedź

Hierarchiczny układ taksonów polega na tym, że każdy takson to zbiór taksonów (jednostek) niższej rangi, np. rząd jest zbiorem rodzin.

 

Zadanie 3


Wymień najważniejszą różnicę pomiędzy taksonami: monofiletycznymi, parafiletycznymi i polifiletycznymi.

Odpowiedź

Ilość przodków, którą obejmuje grupa.

 

Zadanie 4


Zaznacz prawidłową odpowiedź:
Litera L.w łacińskiej nazwie pierwiosnka Primula L. oznacza:
a) skróconą nazwę jednego z taksonów,
b) inicjał nazwiska badacza, który jako pierwszy opisał dany gatunek,
c) skrót od dalszej nazwy łacińskiej.

Odpowiedź

b) inicjał nazwiska badacza, który jako pierwszy opisał dany gatunek

W tym wypadku – Karol Linneusz

Scroll to Top