Mszaki – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Zaznacz informacje, które poprawnie opisują miejsca zasiedleń mszaków.

najniższe piętro lasu
oceany
obszary suche
słabo zasolone morza
mury
siedliska wilgotne
kamienie
łodygi innych roślin


Odpowiedź

najniższe piętro lasu, obszary suche, mury, siedliska wilgotne, kamienie

Zadanie 2


Wskaż poprawną odpowiedź.

a) Mszaki posiadają haploidalny sporofit (1n) i diploidalny gametofit (2n).
b) U mszaków występuje diploidalny gametofit i diploidalny sporofit (2n).
c) Mszaki posiadają diploidalny sporofit (1n) i haploidalny gametofit (1n).


Odpowiedź

c) Mszaki posiadają diploidalny sporofit (1n) i haploidalny gametofit (1n).

Zadanie 3


Zaznacz poprawne odpowiedzi.

a) Rozmnażanie płciowe uzależnione od wody, skórka pokryta kutykulą i wielokomórkowe gametangia,
b) Brak typowej tkanki przewodzącej, rozmnażanie płciowe uzależnione od wody i niezdrewniałe ściany komórkowe,
c) Skórka pokryta kutykulą, niewielkie rozmiary mszaków i zarodniki zabezpieczone sporopoleniną,

TO CECHY ŚWIADCZĄCE O:

1) elementach budowy organowców,
2) elementach budowy plechowców.


Odpowiedź

b), 2)
Brak typowej tkanki przewodzącej, rozmnażanie płciowe uzależnione od wody i niezdrewniałe ściany komórkowe to cechy świadczące o elementach budowy plechowców.

Zadanie 4


Które pokolenie dominuje w przemianie pokoleń mszaków? Jest ono haplo- czy diploidalne?

Odpowiedź

Dominuje haploidalny gametofit (1n).

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top