Wirusy – zadania otwarte #2

Zadanie 1


Dlaczego wirusy nie zostały zakwalifikowane do żadnego z królestw?

Odpowiedź

Ponieważ nie są organizmami, nie mają budowy komórkowej, nie przejawiają samodzielnej aktywności metabolicznej. Są na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej.

 

Zadanie 2


Wybierz właściwą odpowiedź. Osłonka zewnętrzna niektórych wirusów zbudowana jest z:
a) glikoprotein,
b) lipidów,
c) polisacharydów,
d) tubuliny.

Odpowiedź

b) lipidów

 

Zadanie 3


Dlaczego w przypadku wirusów mówimy o namnażaniu się, a nie rozmnażaniu?

Odpowiedź

Ponieważ wirusy wykorzystują do namnażania się struktury i możliwości metaboliczne gospodarza.

 

Zadanie 4


Podaj znaczenie wirusów.

Odpowiedź

1. wywołują groźne choroby u ludzi,
2. powodują straty w rolnictwie i hodowli zwierząt,
3. wykorzystywane są w biotechnologii jako wektory,
4. wykorzystywane w produkcji szczepionek i surowicy.

 

Zadanie 5


5. Zaznacz literami „P” i „W” informacje pasujące do prionów (P) i wiroidów (W).
a. Chorobotwórcze białka.
b. Zbudowane z RNA.
c. Funkcje biologiczne nie są znane.
d. Przekształcone w patogeny wywołują m.in. chorobę Creutzfeldta-Jacoba.
e. Ich niszczenie jest trudne.
f. Potrafią się samoreplikować.
g. Są odporne na działanie temperatury.
h. Atakują rośliny cytrusowe i ziemniaki.

Odpowiedź

Priony:

a. Chorobotwórcze białka.

c. Funkcje biologiczne nie są znane.

d. Przekształcone w patogeny wywołują m.in. chorobę Creutzfeldta-Jacoba.

e. Ich niszczenie jest trudne.

g. Są odporne na działanie temperatury.

 

Wiroidy:

b. Zbudowane z RNA.

f. Potrafią się samoreplikować.

h. Atakują rośliny cytrusowe i ziemniaki.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top