Liść – budowa i funkcje – zadania otwarte #5

Zadanie 1


Wybierz z podanych funkcji, te które spełnia liść.

przeprowadzanie fotosyntezy
utrzymywanie rośliny w podłożu
pobieranie wody z podłoża
termoregulacja
transpiracja
rozmnażanie płciowe
wymiana gazowa


Odpowiedź

przeprowadzanie fotosyntezy, termoregulacja, transpiracja, wymiana gazowa

Zadanie 2


Do typów ulistnienia dopasuj rośliny.

a) ulistnienie skrętoległe,
b) ulistnienie okółkowe,
c) ulistnienie naprzeciwległe,

skrzyp, jesion, róża


Odpowiedź

Ulistnienie skrętoległe – róża.
Ulistnienie okółkowe – skrzyp.
Ulistnienie naprzeciwległe – jesion.

Zadanie 3


Z podanych cech zaznacz te, które pasują do budowy anatomicznej liści roslin liściennych i iglastych lub uzupełnij brakujące informacje.

Cecha:                                           Rośliny liścienne:     Rośliny iglaste:
aparaty szparkowe
liść w postaci szerokiej blaszki
sklerenchyma
przystosowanie do suszy
rodzaj miękiszu
kanały żywiczne
powierzchnia


Odpowiedź

Cecha:                                                Rośliny liścienne:                  Rośliny iglaste:
aparaty szparkowe                                           +                                             +
liść w postaci szerokiej blaszki                      +                                             –
sklerenchyma                                                    –                                             +
przystosowanie do suszy                                 –                                             +
rodzaj miękiszu                               gąbczasty i palisadowy                wieloramienny
kanały żywiczne                                                –                                             +
powierzchnia                                                    duża                               zredukowana

Zadanie 4


Liście tak jak inne organy wegetatywne roślin ulegają modyfikacjom.
Do podanych niżej informacji dopasuj rodzaj modyfikacji liści.

1. liście wyspecjalizowane w chwytaniu drobnych zwierząt
2. silnie zdredukowana powierzchnia, sztywna blaszka liściowa, funkcje asymilacyjne
3. grube, mięsiste, spełniające funkcje magazynowe
4. silnie zredukowana powierzchnia, liście sztywne, pełniące funkcje obronne
5. suche, pełniące funkcje ochronne, okrywają liście spichrzowe lub delikatne części wierzchołka pędu
6. liście przekształcone w wąsy, występują u roślin pnących


Odpowiedź


1. liście pułapkowe
2. liściaki
3. liście spichrzowe
4. ciernie
5. liście łuskowate
6. liście czepne

 

Zadanie 5


Dlaczego liście roślin iglastych są bardzo mocno wysycone kutyną?

Odpowiedź

Ponieważ są przystosowane do znoszenia suszy. Silnie skutynizowana skórka ogranicza transpirację, czyli parowanie wody.

Zadanie 6


Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

Liście powstają w merystemie wierzchołkowym/bocznym.
Wzrost liści ustaje/nie ustaje po osiągnięciu określonego kształtu.
Liścienie to pierwsze liście roślin nasiennych i powstają w węźle/zarodku.


Odpowiedź

Liście powstają w merystemie wierzchołkowym.
Wzrost liści ustaje po osiągnięciu określonego kształtu.
Liścienie to pierwsze liście roślin nasiennych i powstają w zarodku.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/lisc-budowa-funkcje-zadania-otwarte-5/1765
  • tkanki i organy roślinne klasa 5
Scroll to Top