Zadania dotyczą mutacji chromosomowych: strukturalnych oraz liczbowych i chorób przez nie wywoływanych. Zachęcam do rozwiązywania  Zbiór zadań maturalnych:mutacje genetyczne sprawdzian liceumchoroby chromosomowe i genowe maturachoroby genetyka matyra

Zadania dotyczą witamin. Przed ich ich rozwiązaniem należy przede wszystkim powtórzyć ich nazwy, dawki, oraz skutki ich przedawkowania lub niedoboru. Zbiór zadań maturalnych:matura rozszerzona witaminyukład pokarmowy biologia maturaukład pokarmowy człowieka zadania maturalne

Test dotyczy wirusa HIV, a przede wszystkim jego budowy. Pytania mają zróżnicowany poziom trudności- zdarzają się też bardzo szczegółowe. Zachęcam do rozwiązywania! Zbiór zadań maturalnych:wirusy pytania test

Test zawiera pytania dotyczące przedstawiciela bezczaszkowców czyli lancetnika. Pytania te mają średni poziom trudności i po uprzednim powtórzeniu materiału każdy uczeń liceum powinien bezproblemowo je rozwiązać. Zbiór zadań maturalnych:strunowce sprawdzian

Test dotyczy osłonic, czyli grupy organizmów często pomijanych podczas lekcji biologii. Zachęcam do powtórzenia informacji na ich temat i rozwiązania tego testu. Jest on trudny, ale trzymam kciuki, że uda się go rozwiązać 

Zadania dotyczą cyklu menstruacyjnego; jego faz, hormonów oraz narządów w których zmiany warunkują przebieganie cyklu. Pytania są na takim poziomie, że każdy maturzysta powinien je samodzielnie rozwiązać. Zbiór zadań maturalnych:uklad rozrodczy zadania maturauklad rozrodczy zadania maturalne

Zadania dotyczą budowy białek. Przed ich rozwiązaniem należy powtórzyć sobie informacje związane z: budową aminokwasów, ze sposobem łączenia aminokwasów w białkach, ze strukturami białek oraz z podziałem białek pod względem ich budowy. Każdy maturzysta powinien rozwiązać te zadania. Zbiór zadań maturalnych:białka zadania chemiabialka zadaniabialka zadania gimnazjum