Author name: Dorota

Wirusy, bakteriofagi, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą wirusów, a konkretnie bakteriofagów. Dotyczą m.in. budowy bakteriofagów oraz ich cyklu życiowego. Każdy maturzysta powinien je rozwiązać.                 Zbiór zadań maturalnych:osrxxb wqnrne muxgbd lylwlcosrxxb wqnrne szwztf

Witaminy test #1

Test dotyczy działu układ pokarmowy, a konkretnie – witamin. Pytania są podstawowe – dotyczą między innymi skutków niedoborów witamin w organizmie, nazw witamin oraz ich właściwości. Każdy maturzysta powinien potrafić na nie odpowiedzieć.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/witaminy-test-1/810

Adenozynotrifosforan (ATP) test #1

Test dotyczy działu metabolizm – sposoby pozyskiwania energii, a konkretnie – związku o nazwie adenozynotrifosforan. Pytania są podstawowe – dotyczą głównie powstawania i budowy ATP. Każdy maturzysta powinien potrafić na nie odpowiedzieć.   Zbiór zadań maturalnych:metabolizm zadania maturalnehttps://matura biomist pl/adenozynotrifosforan-atp-test-1/800

Scroll to Top