Zadania dotyczą wirusów, a konkretnie bakteriofagów. Dotyczą m.in. budowy bakteriofagów oraz ich cyklu życiowego. Każdy maturzysta powinien je rozwiązać.                 Zbiór zadań maturalnych:osrxxb wqnrne muxgbd lylwlc

  Zadania podkreślają różnice pomiędzy dyfuzją a osmozą, wyjaśniają też zjawisko plazmolizy. Podobne zadania bardzo często pojawiają się na maturach.                   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/dyfuzja-a-osmoza-zadania-otwarte-1/814osmoza zadania

Test dotyczy działu układ pokarmowy, a konkretnie – witamin. Pytania są podstawowe – dotyczą między innymi skutków niedoborów witamin w organizmie, nazw witamin oraz ich właściwości. Każdy maturzysta powinien potrafić na nie odpowiedzieć.  

Test dotyczy działu metabolizm – sposoby pozyskiwania energii, a konkretnie – związku o nazwie adenozynotrifosforan. Pytania są podstawowe – dotyczą głównie powstawania i budowy ATP. Każdy maturzysta powinien potrafić na nie odpowiedzieć.   Zbiór zadań maturalnych:metabolizm zadania maturalnehttps://matura biomist pl/adenozynotrifosforan-atp-test-1/800

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących grzybów.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/grzyby/789

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących białek.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/bialka/787

  Test dotyczy szkarłupni – ich budowy ciała, larw i innych rzeczy, które każdy licealista wiedzieć powinien. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/szkarlupnie-wpproquiz-15/779