Zadania te dotyczą budowy oraz funkcji błony komórkowej. Poruszają zagadnienia często pojawiające się na maturze z biologii.                 Zbiór zadań maturalnych:transport przez błony biologiczne zadania maturalneblona komórkowa notatkibłona komókowa matura

Zadania dotyczą wirusów, a konkretnie bakteriofagów. Dotyczą m.in. budowy bakteriofagów oraz ich cyklu życiowego. Każdy maturzysta powinien je rozwiązać.                

  Zadania podkreślają różnice pomiędzy dyfuzją a osmozą, wyjaśniają też zjawisko plazmolizy. Podobne zadania bardzo często pojawiają się na maturach.                   Zbiór zadań maturalnych:dyfuzja biologiazadanie osmozaosmoza zadania

Test dotyczy działu układ pokarmowy, a konkretnie – witamin. Pytania są podstawowe – dotyczą między innymi skutków niedoborów witamin w organizmie, nazw witamin oraz ich właściwości. Każdy maturzysta powinien potrafić na nie odpowiedzieć.  

Test dotyczy działu metabolizm – sposoby pozyskiwania energii, a konkretnie – związku o nazwie adenozynotrifosforan. Pytania są podstawowe – dotyczą głównie powstawania i budowy ATP. Każdy maturzysta powinien potrafić na nie odpowiedzieć.   Zbiór zadań maturalnych:metabolizm zadania maturalnemetabolizm zadaniabiologia metabolizm zadania

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących grzybów.   Zbiór zadań maturalnych:matura dlaczego muchomor jest zaliczany do podstawczakow

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących białek.  

  Test dotyczy szkarłupni – ich budowy ciała, larw i innych rzeczy, które każdy licealista wiedzieć powinien.