Komórka i jej poszczególne organella, jądro komórkowe, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą jądra komórkowego. Pytania są zróżnicowane – od podstawowych do bardzo trudnych. Wiedza nabyta podczas rozwiązywania tych zadań z pewnością przyda się na maturze.

Zadanie 1

Podpisz elementy jądra komórkowego oznaczone cyframi 1-5 jadro

Odpowiedź

1 – otoczka jądrowa
2 – kariolimfa
3 – chromatyna
4 – jąderko
5 – por w otoczce jądrowej

Zadanie 2

Wypisz 2 rodzaje chromatyny wyst ępującej w jądrze komórkowym. Podaj która z nich jest aktywna genetycznie.

Odpowiedź

Euchromatyna oraz heterochromatyna. Aktywna genetycznie jest euchromatyna.

Zadanie 3

Który z rodzajów RNA powstaje w jąderku. Jakie organella komórkowe buduje ten kwas?

Odpowiedź

W jąderku powstaje rRNA, buduje on rybosomy.

Zadanie 4

Wypisz co znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie otoczki jądrowej.

Błona wewnętrzna otoczki jądrowej połączona jest z ……………………………………….
Błona zewnętrzna otoczki jądrowej połączona jest z ……………………………………….

Odpowiedź

Błona wewnętrzna otoczki jądrowej połączona jest z …..blaszką jądrową……..
Błona zewnętrzna otoczki jądrowej połączona jest z …….błonami siateczki śródplazmatycznej…….

Zadanie 5

Napisz czym są i gdzie występują pory jądrowe oraz jaka jest ich funkcja.

Odpowiedź

Pory jądrowe to otwory w otoczce jądrowej otoczone białkami. Ich funkcją jest umożliwienie kontaktu kariolimfy z cytoplazmą – przez pory mogą być transportowane np. białka.

Zadanie 6

Uzupełnij zdania dotyczące upakowania DNA w jądrze komórkowym:

Długość DNA zawartego w ludzkim jądrze komórkowym wynosi …………………………………….. . a jego średnica wynosi ………………………. . Pierwszą jednostką upakowania DNA jest nukleosom. Długość tak upakowanego dna skraca się …………………-krotnie , a średnica wzrasta do ……………………………… . Kolejną jednostką upakowania jest solenoid, który sprawia że DNA zajmuje ………………. razy mniej miejsca, jego średnica wynosi ……………………………… . Kolenymi jednostkami upakowania są struktury wyższego rzędu.

Odpowiedź

Długość DNA zawartego w ludzkim jądrze komórkowym wynosi ………..2 metry…………………… . a jego średnica wynosi …….2 nanometry…………….. . Pierwszą jednostką upakowania DNA jest nukleosom. Długość tak upakowanego dna skraca się ……7……..-krotnie , a średnica wzrasta do ……….11 nm…………………… . Kolejną jednostką upakowania jest solenoid, który sprawia że DNA zajmuje ………..40…….. razy mniej miejsca, jego średnica wynosi …………..30 nm………….. . Kolenymi jednostkami upakowania są struktury wyższego rzędu.

Zadanie 7

Uzupełnij tabelkę dotyczącą histonów:

HISTONY: tab

Odpowiedź

tab odp

Zadanie 8

Co to jest wakuola jąderkowa? Czy w każdym jąderku występuje?

Odpowiedź

Wakuola jąderkowa występuje tylko w tych jąderkach, z których prekursory cytoplazmatycznych rybosomów zostały bardzo gwałtownie wysłane na eksport i nie zdążyły zostać zastąpione nowymi. W tym miejscu pozostaje przestrzeń zawierająca luźno rozmieszczone ziarenka i fibryle. Jest to wakuola jąderkowa.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/komorka-i-jej-poszczegolne-organella-jadro-komorkowe-zadania-otwarte-1/1503
Scroll to Top