Układ odpornościowy, komórki układu odpornościowego, limfocyty B, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą limfocytów B oraz przeciwciał przez nie wytwarzanych. Poziom pytań jest bardzo zróżnicowany – od łatwych po bardzo szczegółowe. Zachęcam do rozwiązywania!

Podpisz oznaczone literami A, B i C elementy przeciwciała przeciwciało A –
B –
C –
A – miejce wiązania antygenu
B – łańcuch lekki
C – łańcuch ciężki
Uzupełnij zdania:
Plazmocyty powstają w wyniku pobudzenia …………………………………. . Są to komórki zdolne do produkcji ……………………………………. . Po zakończeniu odpowiedzi odpornościowej plazmocyty …………………………………………………….. .
Plazmocyty powstają w wyniku pobudzenia ……limfocytów B / komórek pamięci……. . Są to komórki zdolne do produkcji ………przeciwciał………. . Po zakończeniu odpowiedzi odpornościowej plazmocyty …..ulegają apoptozie…………… .
Gdzie występują plazmocyty u zdrowego człowieka? Gdzie nie powinny się znajdować?
Plazmocyty u zdrowego człowieka znajdują się w szpiku kostnym, węzłach chłonnych i w śledzionie. Nie powinno ich być we krwi i limfie.
Uzupełnij informacje dotyczące limfocytów B.
Miejsce powstawania – …………………………………….
Miejsce dojrzewania u ludzi – …………………………………..
Miejsce dojrzewania u ptaków – ………………………………..
W której odpowiedzi odpornościowej biorą udział? – …………………………………
Miejsce powstawania – …….szpik kostny……….
Miejsce dojrzewania u ludzi – ………szpik kostny…………
Miejsce dojrzewania u ptaków – ………bursa fabrycjusza…………….
W której odpowiedzi odpornościowej biorą udział? – ………..odpowiedź humoralna……….
Wypisz 5 znanych klas przeciwciał.
IgM, IgG, IgA, IgE, IgD
Rozwiń skrót BCR. Krótko wyjaśnij gdzie znajduje się BCR oraz jaką pełni funkcję.
BCR jest to B-Cell Receptor czyli receptor limfocytów B. Jest on wbódowany w błonę limfocytów B . Odpowiada za wiązanie antygenów i przekazywanie sygnału aktywującego do wnętrza komórki.
Który antygen różnicowania komórkowego jest najbardziej charakterystyczy dla limfocytów B?
CD 19
Wypisz immunoglobuliny charakterystyczne dla limfocytów B.
IgM, IgD
Scroll to Top