Układ nerwowy, somatyczny i autonomiczny układ nerwowy – porównanie, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą podstawowych informacji dotyczących somatycznego i autonomicznego układu nerwowego. Przede wszystkim skupiają się na porównaniu tych dwóch układów.

Zadanie 1

Wypisz odpowiednie wyrazy w miejsca oznaczone na rysunku literami A i B. 1 A – ………………………………
B – ………………………………

Odpowiedź

A – Autonomiczny
B – Somatyczny

Zadanie 2

Uzupełnij tabelkę: 2 PYT

Odpowiedź

2 ODP

Zadanie 3

Rozwiń podane poniżej skróty:
AUN – ……………………………………………………
Ach – …………………………………………………..
NA – …………………………………………………….

Odpowiedź

AUN – …..Autonomiczny Układ Nerwowy………………
Ach – ………….Acetylocholina……………
NA – ……..Noradrenalina……………….

Zadanie 4

Narysuj ogólny chemat przedstawiający podział somatycznego układu nerwowego.

Odpowiedź

4 odp

Zadanie 5

Narysuj ogólny chemat przedstawiający podział autonomicznego układu nerwowego.

Odpowiedź

5 odp

Zadanie 6

Wypisz 2 charakterystyczne neuroprzekaźniki wydzielane przez neurony części współczulnej AUN oraz 1 charakterystyczny neuroprzekaźnik wydzielany przez neurony części przywspółczulnej AUN.
Część współczulna – …………………………………………….
Część przywspółczulna – …………………………………….

Odpowiedź

Część współczulna – ……..noradrenalina, adrenalina…………
Część przywspółczulna – ……..acetylocholina…….

Zadanie 7

Napisz w jaki sposób neurony części współczulnej AUN działają na:
Żrenicę – ……………………………………..
Ostrzela – ……………………………….
Żołądek – ……………………………………
Mięśnie jelita – ……………………………
Wyspy trzustki – …………………………….

Odpowiedź

Żrenicę – ………rozszerzają…………
Ostrzela – …….rozszerzają……………
Żołądek – …….spowalniają jego motorykę………………
Mięśnie jelita – ……spowalniają jego perystatykę….
Wyspy trzustki – …….zmniejszają wydzielanie insuliny…..

Zadanie 8

Napisz w jaki sposób neurony części przywspółczulnej AUN działają na:
źrenicę – ……………………………………..
Ostrzela – ……………………………….
Żołądek – ……………………………………
Mięśnie jelita – ……………………………
Wyspy trzustki – …………………………….

Odpowiedź

źrenicę – …..zwężają……….
Ostrzela – ……….zwężają……….
Żołądek – …………przyśpieszają jego motorykę…………….
Mięśnie jelita – …przyśpieszają jego pertstatykę…………
Wyspy trzustki – ……..zwiększają wydzielanie insuliny……

Zbiór zadań maturalnych:

  • zadania z ukladu nerwowego liceum
Scroll to Top