Genetyka, mutacje, mutacje chromosomowe, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą mutacji chromosomowych: strukturalnych oraz liczbowych i chorób przez nie wywoływanych. Zachęcam do rozwiązywania 

Zadanie 1

Napisz jaki rodzaj mutacji jest przedstawiony na poniższym schemacie (chromosomowa strukturalna czy chromosomowa liczbowa). Nazwij tą mutację. Napisz któtko na czym ta mutacja polega. 1

Odpowiedź

Jest to mutacja chromosomowa strukturalna. Jest to deficjencja. Polega ona na usunięciu końcowego odcinka chromosomu.

Zadanie 2

Napisz jaki rodzaj mutacji jest przedstawiony na poniższym schemacie (chromosomowa strukturalna czy chromosomowa liczbowa). Nazwij tą mutację. Napisz któtko na czym ta mutacja polega. 2

Odpowiedź

Jest to mutacja chromosomowa strukturalna. Jest to duplikacja. Polega ona na podwojeniu fragmentu chromosomu.

Zadanie 3

Napisz jaki rodzaj mutacji jest przedstawiony na poniższym schemacie (chromosomowa strukturalna czy chromosomowa liczbowa). Nazwij tą mutację. Napisz któtko na czym ta mutacja polega. 3

Odpowiedź

Jest to mutacja chromosomowa strukturalna. Jest to inwersja. Polega ona na odwróceniu odcinka chromosomu o 180 stopni.

Zadanie 4

Jakim rodzajem mutacji jest trisomia (chromosomowa strukturalna czy chromosomowa liczbowa)? Jakie choroby powodowane są przez trisomie 21, 13 i 18 pary chromosomów.

Odpowiedź

Jest to mutacja chromosomowa liczbowa. Trisomia 21 pary powoduje zespół Downa. Trisomia 13 pary powoduje zespół Pataua. Trisomia 18 pary powoduje zespół Edwardsa.

Zadanie 5

Wyjaśnij pojęcie aneuploidy. Podaj 4 przykłady takich organizmów.

Odpowiedź

Aneuploidy to organizmy które posiadają dodatkowe chromosomy w danej parze albo takie u których brakuje chromosomów w danej parze. Przykładami są: trisomicy, monosomicy, tetrasomicy, nullisomicy.

Zadanie 6

Wyjaśnij pojęcie eupoliploidy. Podaj przykład takich organizmów.

Odpowiedź

Eupoliploidy to organizmy, które posiadają zwielokrotnioną liczbę kompletów chromosomów np. triploidy posiadają liczbę chromosomów 3n.

Zadanie 7

Jaką mutacją jest spowodowany zespół Klinefeltera. Jakie są objawy tej choroby?

Odpowiedź

Zespół Klinefeltera spowodowany jest obecnością dodatkowego chromosomu X czyli jest to mutacja chromosomowa liczbowa – aneuploidyzacja. Chroba ta objawia się bezpłodnością, sylwetką podobną do kobiecej, nieprawidłowo rozwiniętymi jądrami, rozrostem gruczołów piersiowych.

Zadanie 8

Jak objawia się zespół Turnera. Jakie zmiany występują w kariotypie chorej osoby?

Odpowiedź

Zespół Turnera objawia się niskim wzrostem, bezpłodnością i słabo zaznaczonymi cechami żeńskimi. W kariotypie osoby chorej brakuje jednego chromosomu X.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/genetyka-mutacje-mutacje-chromosomowe-zadania-otwarte-1/1626
Scroll to Top