Biologia

Przejdź do wybranej kategorii aby zacząć rozwiązywać zadania

Bakterie I. Bakterie Wirusy II. Wirusy Protista III. Protista Grzyby i porosty IV. Grzyby i porosty
Komórka i jej poszczególne organella. V. Komórka i jej poszczególne organella Skład chemiczny organizmów: cukry, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe. VI. Skład chemiczny organizmów Tkanki roślinne VII. Tkanki roślinne Mszaki i paprotniki VIII. Mszaki i paprotniki
Rośliny nagonasienne i okrytonasienne. IX. Rośliny nagonasienne i okrytonasienne Proces fotosyntezy X. Proces fotosyntezy Tkanki zwierzęce XI. Tkanki zwierzęce Strunowce niższe XII. Strunowce niższe
Strunowce – kręgowce XIII. Strunowce – kręgowce Metabolizm – sposoby uzyskania energii XIV. Metabolizm – sposoby uzyskania energii Układ pokarmowy XV. Układ pokarmowy Układ oddechowy XVI. Układ oddechowy
Układ wydalniczy XVII. Układ wydalniczy Podziały komórek: mitoza, mejoza. XVIII. Podziały komórek: mitoza, mejoza Błona komórkowa – transport przez błonę, dyfuzja, osmoza, plazmoliza. XIX. Błona komórkowa – transport przez błonę, dyfuzja, osmoza, plazmoliza. Bezkręgowce XX. Bezkręgowce
Układ mięśniowo-szkieletowy XXI. Układ mięśniowo-szkieletowy Układ nerwowy XXII. Układ nerwowy Układ hormonalny XXIII. Układ hormonalny Układ krwionośny XXIV. Układ krwionośny
Układ odpornościowy XXV. Układ odpornościowy Układ rozrodczy XXVI. Układ rozrodczy Genetyka XVII. Genetyka Ewolucjonizm XXVIII. Ewolucjonizm
ekologia XXIX. Ekologia Ochrona środowiska XXX. Ochrona środowiska

zadania maturalne z bakterii, zadania maturalne z wirusów, zadania maturalne z protistów, zadania maturalne z grzybów, zadania maturalne z organelli, zadania maturalne z tkanek roślinnych, zadania maturalne ze strunowców, zadania maturalne z bezkręgowców, zadania maturalne z genetykim, zadania maturalne z ekologii, zadania maturalne z układy nerwowego, zadania maturalne z hormonów, zadania maturalne z układu krwionośnego

Zbiór zadań maturalnych:

  • protisty zadania maturalne
  • zadania maturalne z protistów
Scroll to Top