Zadania dotyczą obliczeń związanych z równaniem kinetycznym. Polecam do nauki przed sprawdzianem, oraz przed maturą. Zbiór zadań maturalnych:kinetyka chemiczna zadaniakinetyka zadaniaRównania reakcji zadania

Zadania dotyczą obliczeń średniej szybkości reakcji chemicznej substratów. Polecam do nauki przed sprawdzianem, oraz przed maturą. Zbiór zadań maturalnych:szybkość reakcji chemicznej zadaniajak obliczyć stezenie poczatkowe majac szybkosci reakcjiśrednia szybkość reakcji

W tym dziale znajdziecie zadania z : Szybkości i rzędu reakcji chemicznej, Katalizy i reakcji katalitycznych.