Zbiór zadań maturalnych:Sterzsenie procentowe rozpuszczalnosc kl 8 teststężenia procentowe sprawdzian kl 8 nowa erastężenie procentowe zadania liceum

W tym dziale znajdziecie zadania z : Obliczaniem rozpuszczalności, Stężenia procentowego i molowego roztworu, Przeliczaniem stężeń roztworów, oraz Mieszaniem roztworów.