Tabela potrzebna do zadań     Zbiór zadań maturalnych:czy stężenie molowe roztworu soli uwodnionych jest takie samoczy stężenie molowe roztworu soli uwodnionychczy stężenie molowe roztworu soli uwodnionych jest takie samo jak stężenie molowe tego roztworu

W tym dziale znajdziecie zadania z : Obliczaniem rozpuszczalności, Stężenia procentowego i molowego roztworu, Przeliczaniem stężeń roztworów, oraz Mieszaniem roztworów.