Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Alkany test #1

Wzór ogólny alkanów to: CnH2n+2
n – liczba węgli
2n + 2 – liczba wodorów

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów. Przetestuj się i sprawdź co musisz jeszcze powtórzyć.

Alkany test #1

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów.

Zbiór zadań maturalnych:

szkoła swarzędz
wkrótce szkoła podstawowa nr im gen renowacja ścian zabytkowych budynków zespołu szkół i placówek oświatowych w poznaniu ukończona a karczewska