Alkany test #1

[questionbox]Wzór ogólny alkanów to: CnH2n+2
n – liczba węgli
2n + 2 – liczba wodorów

[/questionbox]

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów. Przetestuj się i sprawdź co musisz jeszcze powtórzyć.

Alkany test #1

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top