Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Przedstaw w postaci klatkowej konfigurację elektronów walencyjnych Selenu

Informacja do zadania 7 i 8.

Większość pierwiastków z nielicznymi wyjątkami dąży do tego aby osiągnąć oktet elektronowy, czyli uzyskać w powłoce walencyjnej 8 elektronów, wtedy pierwiastek jest stabilniejszy. W tym celu pierwiastki mogą oddawać lub przyjmować elektrony. W większości przypadków możemy ustalić maksymalną i minimalną liczbę elektronów jaką pierwiastek może oddać lub przyjąć po analizie konfiguracji elektronów walencyjnych pierwiastka.

Stopień utleniania czyli formalna wartość ładunku atomu jest wyższy gdy atomy oddają elektrony natomiast niższy przy przyjmowaniu elektronów.

Zadanie 7. (0-2pkt)

Przedstaw w postaci klatkowej konfigurację elektronów walencyjnych Selenu a następnie ustal minimalny i maksymalny stopień utlenienia pierwiastka.

Zadanie 8. (0-2pkt)

Na podstawie powyższych informacji:

8.1. Zapisz wzór cząsteczki składającej się z Selenu i wodoru wiedząc, że Selen przyjmuje w tym związku swój najniższy stopień utlenienia.

…………………………………………………………………………………………………….

8.2. W formie cząsteczkowej zapisz reakcję otrzymywania kwasu selenowego (IV) wiedząc, że jest analogiczny do kwasu siarkowego (IV)

…………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedzi:

Zadanie 7. (0-2pkt)

Przedstaw w postaci klatkowej konfigurację elektronów walencyjnych Selenu a następnie ustal minimalny i maksymalny stopień utlenienia pierwiastka.

Selen zawiera 34 elektrony w tym 6 walencyjnych, powłok będzie miał 4. Zapiszmy więc konfigurację elektronów walencyjnych:

123

Największa wartość stopnia utleniania: +VI  (może oddać 6 elektronów aby uzyskać oktet)

Najmniejsza wartość: – II (tyle może maksymalnie przyjąć aby uzyskać oktet)

Zadanie 8. (0-2pkt)

Na podstawie powyższych informacji:

8.1. Zapisz wzór cząsteczki składającej się z Selenu i wodoru wiedząc, że Selen przyjmuje w tym związku swój najniższy stopień utlenienia.

SeH2

8.2. W formie cząsteczkowej zapisz reakcję otrzymywania kwasu selenowego (IV) wiedząc, że jest analogiczny do kwasu siarkowego (IV)

SeO2+ H2O→ H2SeO3

Jest to analogiczna reakcja do otrzymywania kwasu siarkowego (IV) : SO2+H2O -> H2SO3

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/przedstaw-postaci-klatkowej-konfiguracje-elektronow-walencyjnych-selenu/1695
pożyczki od osób prywatnych
prywatna pozyczka na umowe bez zabezpieczeń kredyt prywatny nawet dla osoby z zajęciem komorniczym czy też sporym zadłużeniem udzielam pożyczek prywatnych
Ścieżka sensoryczna - Arante.pl
Dyski i ścieżki sensoryczne są doskonałym narzędziem wspomagającym rozwój sensoryczny dziecka chodzenie po zróżnicowanych fakturach różnorodnym podłożu.