Pierwiastek X tworzy jon X- o konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu – przerabiamy zadania maturalne

Coraz bliżej do matury to coraz więcej zadań dla Was i materiałów konkretnych, które pozwolą Wam napisać maturę na 100%. Jeżeli ktoś potrzebuje większego zbioru autorskich zadań maturalnych proszę o kontakt na matura@biomist.pl.

Zadanie 1. (0-4pkt)
Pierwiastek X tworzy jon X- o konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu. Natomiast pierwiastek Y ma o 17 elektronów więcej od liczby elektronów jonu X-.

1.1 Na podstawie powyższej informacji zapisz konfigurację elektronów walencyjnych pierwiastka Y.
……………………………………………….

1.2 Rozpoznaj pierwiastek X oraz zapisz liczbę protonów, elektronów i neutronów jonu X-.
Nazwa pierwiastka: ………………

Liczba protonów: ………………
Liczba elektronów:  ………………
Liczba neutronów: ………………

1.3 Zaprojektuj doświadczenie w którym porównasz moc pierwiastka X i Y.

 

Analiza zadania 1:

W zadaniu mamy informację, że jakiś pierwiastek tworzy jon X- i wiemy, że konfiguracja jonu jest równa konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu. Szukamy w układzie okresowym Kryptonu! Stwierdzamy, że ma 36 elektronów, tyle więc ma jon.

No to teraz musimy wykorzystać wiedzę o jonach. Jest ujemny czyli anion! A anion przyjmuje elektron, ładunek jest ,,-„ więc wnioskujemy, że przyjął dokładnie 1 elektron. Odejmujemy 1 od wartości 36. 36 – 1 = 35. Tak więc szukany pierwiastek ma 35 elektronów (BROM).

To teraz szukamy pierwiastka Y. Mamy informację, że posiada on o 17 elektronów więcej niż jon Br-. 36 + 17 = 53 a 53 elektrony ma Jod. No to mamy pierwiastki!

Możemy przejść do rozwiązywania zadań:

1.1 Mamy zapisać konfigurację walencyjnych elektronów jodu. Nic trudnego! Jod ma 7 elektronów walencyjnych, jest w 5 okresie więc: 5s2 5p5 Za poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

1.2 Tutaj musimy wykorzystać wiedzę o pierwiastku X (BROMIE) i jego budowie. Zwróć uwagę, że masz zapisać liczbę elektronów, protonów i neutronów dla JONU. Nazwa pierwiastka: BROM Liczba protonów: 35 Liczba elektronów: 36 Liczba neutronów: 45 Zwróć uwagę, że jon w porównaniu z pierwiastkiem różni się tylko liczbą elektronów. Skład jądra pozostaje niezmienny. Na maturze za wszystkie poprawne uzupełnienia otrzymasz 1 punkt. Więc musisz uważać na drobne błędy. 1.3 Tutaj musisz porównać moc Bromu i Jodu. Mocniejszy jest oczywiście brom a więc będzie on wypierał jod z jego rozpuszczalnej soli (np. jodku potasu). Jeżeli zastosujemy warstwę chloroformu to wydzielenie się jodu zaobserwujemy po zmianie barwy warstwy chloroformowej na fioletową.

 

Scroll to Top