Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Pierwiastek X tworzy jon X- o konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu – przerabiamy zadania maturalne

Coraz bliżej do matury to coraz więcej zadań dla Was i materiałów konkretnych, które pozwolą Wam napisać maturę na 100%. Jeżeli ktoś potrzebuje większego zbioru autorskich zadań maturalnych proszę o kontakt na matura@biomist.pl.

Zadanie 1. (0-4pkt)
Pierwiastek X tworzy jon X- o konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu. Natomiast pierwiastek Y ma o 17 elektronów więcej od liczby elektronów jonu X-.

1.1 Na podstawie powyższej informacji zapisz konfigurację elektronów walencyjnych pierwiastka Y.
……………………………………………….

1.2 Rozpoznaj pierwiastek X oraz zapisz liczbę protonów, elektronów i neutronów jonu X-.
Nazwa pierwiastka: ………………

Liczba protonów: ………………
Liczba elektronów:  ………………
Liczba neutronów: ………………

1.3 Zaprojektuj doświadczenie w którym porównasz moc pierwiastka X i Y.

 

Analiza zadania 1:

W zadaniu mamy informację, że jakiś pierwiastek tworzy jon X- i wiemy, że konfiguracja jonu jest równa konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu. Szukamy w układzie okresowym Kryptonu! Stwierdzamy, że ma 36 elektronów, tyle więc ma jon.

No to teraz musimy wykorzystać wiedzę o jonach. Jest ujemny czyli anion! A anion przyjmuje elektron, ładunek jest ,,-„ więc wnioskujemy, że przyjął dokładnie 1 elektron. Odejmujemy 1 od wartości 36. 36 – 1 = 35. Tak więc szukany pierwiastek ma 35 elektronów (BROM).

To teraz szukamy pierwiastka Y. Mamy informację, że posiada on o 17 elektronów więcej niż jon Br-. 36 + 17 = 53 a 53 elektrony ma Jod. No to mamy pierwiastki!

Możemy przejść do rozwiązywania zadań:

1.1 Mamy zapisać konfigurację walencyjnych elektronów jodu. Nic trudnego! Jod ma 7 elektronów walencyjnych, jest w 5 okresie więc: 5s2 5p5 Za poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

1.2 Tutaj musimy wykorzystać wiedzę o pierwiastku X (BROMIE) i jego budowie. Zwróć uwagę, że masz zapisać liczbę elektronów, protonów i neutronów dla JONU. Nazwa pierwiastka: BROM Liczba protonów: 35 Liczba elektronów: 36 Liczba neutronów: 45 Zwróć uwagę, że jon w porównaniu z pierwiastkiem różni się tylko liczbą elektronów. Skład jądra pozostaje niezmienny. Na maturze za wszystkie poprawne uzupełnienia otrzymasz 1 punkt. Więc musisz uważać na drobne błędy. 1.3 Tutaj musisz porównać moc Bromu i Jodu. Mocniejszy jest oczywiście brom a więc będzie on wypierał jod z jego rozpuszczalnej soli (np. jodku potasu). Jeżeli zastosujemy warstwę chloroformu to wydzielenie się jodu zaobserwujemy po zmianie barwy warstwy chloroformowej na fioletową.

 

soda oczyszczona
Czy picie sody jest bezpieczne. Jak ją zastosować.
techlandlab.pl