Rodzaj hybrydyzacji i orbitale zhybrydyzowane – Matura z chemii

Udostępniamy coraz większą ilość zadań z naszego zbioru. Jeżeli ktoś potrzebuje większego zbioru autorskich zadań maturalnych proszę o kontakt na matura@biomist.pl.

Zadanie 2. (0-2pkt)
Badania doświadczalne wskazują, że cząsteczka ozonu ma następującą budowę:


czasteczka-ozony-wiazania

Długość wiązań pomiędzy centralnym atomem tlenu 2 a atomami skrajnymi (1 i 3) jest jednakowa i wynosi 128 pm.. Kąt pomiędzy wiązaniami jest bardzo bliski wartości 120*.

a. Bielański ,,Podstawy Chemii Nieorganicznej” t.1

1.1 Na podstawie powyższych informacji wskaż rodzaj hybrydyzacji występujący w cząsteczce ozonu.

1.2 Wskaż rysunek poprawnie ilustrujący nakładanie się orbitali hybrydyzowanych dla tej cząsteczki.

orbitale-hydro
Odpowiedź: 
W tym zadaniu sprawdzana jest umiejętność rozpoznawania typów hybrydyzacji. W tego typu zadaniu musisz zwrócić uwagę na rysunek, z niego można wszystko wyczytać. Zwróć uwagę na wartość kąta między wiązaniami. Już w zadaniu pisze, że jest on zbliżony do 120*. Jest więc to cząsteczka kątowa a więc rodzaj hybrydyzacji to sp2. Nie jest trudno wybrać poprawną odpowiedź w podpunkcie 2, skoro hybrydyzacja sp2 (trygonalna) to musi być to odpowiedź A.

 

Scroll to Top