Energię jonizacji Litu i Cezu itp – Zadania maturalne z chemii

Zadanie 4. (0-1pkt)

Porównując I energię jonizacji Litu i Cezu można zauważyć różnicę. Wybierz poprawną odpowiedź i uzasadnienie:

 

 

Pierwsza energia jonizacji Litu jest

1.      większa  

 

od pierwszej energii jonizacji Cezu, ponieważ

A. Cez ma większą masę atomową od Litu
B. Lit jest bardziej aktywny chemicznie
2.      mniejsza C. Elektrony walencyjne Litu są mocniej przyciągane przez jądro niż elektrony walencyjne Cezu

Zadanie 5. 0-1pkt)

Sformułuj wniosek dotyczący zmiany I energii jonizacji w okresie.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6. (0-1pkt)

Druga energia jonizacji  ma o wiele większą wartość od pierwszej energii jonizacji. Określa ona energię jaką należy dostarczyć aby oderwać drugi elektron. W poniższej tabelce przedstawiono wybrane wartości pierwszej i drugiej energii jonizacji litowców:

Pierwiastek I energia jonizacji II energia jonizacji
Li 520 7297
Na 496 4563
K 419 3070

Odpowiedzi:

Zadanie 4. (0-1pkt)

Porównując I energię jonizacji Litu i Cezu można zauważyć różnicę. Wybierz poprawną odpowiedź i uzasadnienie:

 

 

Pierwsza energia jonizacji Litu jest

1.      większa  

 

od pierwszej energii jonizacji Cezu, ponieważ

A. Cez ma większą masę atomową od Litu
B. Lit jest bardziej aktywny chemicznie
2.      mniejsza C. Elektrony walencyjne Litu są mocniej przyciągane przez jądro niż elektrony walencyjne Cezu

Zadanie 5. (0-1pkt)

Sformułuj wniosek dotyczący zmiany I energii jonizacji w okresie.

W okresie wraz z wzrostem liczby atomowej I energia jonizacji rośnie. (Jest to związane z zwiększającym się ładunkiem jądra).

Zadanie 6. (0-1pkt)

Na podstawie powyższej tabelki wyjaśnij dlaczego litowce nie mogą tworzyć kationów typu .

Aby oderwać kolejny elektron walencyjny z powłoki która już osiągnęła oktet lub dublet (jeżeli jest kation Na+ to sód ma już tylko 10 elektronów 1s2  2s2  2p6  czyli na powłoce 2 ma oktet więc jon jest stabilny) i w związku z tym trzeba dostarczyć o wiele więcej energii aby odczepić kolejny elektron.  W związku z dużą II energią jonizacji i posiadaniem już stabilnego oktetu lub dubletu litowce nie tworzą kationów typu X2+.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/energie-jonizacji-litu-i-cezu-itp-zadania-maturalne-z-chemii/1677
Scroll to Top