Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Rozpoznaj niemetal X i Y, a następnie zapisz reakcję w formie jonowo skróconej.

Zadanie 3. (0-4pkt)

Dwa niemetale tworzą jednododatni kation . Wiadomo, że pierwiastek X potrzebuje 3 elektronów do oktetu a atom Y tworzy 3 izotopy w tym jeden promieniotwórczy.

Na postawie powyższych informacji :

3.1. Rozpoznaj niemetal X i Y a następnie zapisz reakcję w formie jonowo skróconej powstawania  wiedząc, że wyjściowy substrat reaguje z wodą w stosunku 1:1.

…………………………………………….

3.2. Podaj nazwę promieniotwórczego izotopu pierwiastka Y i określ liczbę nukleonów w jego jądrze.

3.3. Kation  tworzy sole słabej zasady. Wiedząc , że wzór soli jest następującej postaci:  zapisz w formie cząsteczkowej reakcję hydrolizy tej soli. Określ odczyn powstałego roztworu.

Odpowiedź:

odp

 

części do siewnika
Zapraszamy po części do siewnika, wszystkie części dostępne od ręki.
poltechparts.pl
tania drukarnia wielkoformatowa
obecnie jako profesjonalna drukarnia wielkoformatowa oraz producent reklam mamy dostępny szeroki wachlarz usług zarówno dla klientów
druk-ara.pl