Tkanki roślinne, tkanki stałe – tkanki przewodzące, zadania otwarte #1

Zadania poruszają zagadnienia związane z jedną z tkanek stałych, a konkretnie z tkanką przewodzącą. Ich stopień trudności jest średni. Każdy maturzysta powinien przed maturą je rozwiązać.

 

 

Zadanie 1

 1
Rysunek przedstawia przekrój podłużny korzenia.
a) Podaj nazwę tkanki, która oznaczona jest na schemacie literą A oraz numer strzałki, która wskazuje kierunek transportowania substancji przez tą tkankę.
b) Podaj nazwę tkanki, która oznaczona jest na schemacie literą B oraz numer strzałki, która wskazuje kierunek transportowania substancji przez tą tkankę.

Odpowiedź

a) Drewno, 2
b) Łyko, 1

 

Zadanie 2

 Uzupełnij luki w zdaniach:
Funkcją tkanek przewodzących jest …………………………………………………… .
Ksyelem to inna nazwa ……………………. . Tkanka ta transportuje ……………………………………………… . Transport ten odbywa się w kierunku od ………………………………………. Do …………………………………… .
Floem to inna nazwa ………………………… . Tkanka ta transportuje ………………………………………………… Transport ten odbywa się w kierunku od ………………………………………… do …………………………………… .

Odpowiedź

 Funkcją tkanek przewodzących jest……PRZEWODZENIE SUBSTANCJI W OBRĘBIE CIAŁA ROŚLINY… .
Ksyelem to inna nazwa ……DREWNA…. . Tkanka ta transportuje …WODĘ I SOLE MINERALNE….. . Transport ten odbywa się w kierunku od ………KORZENIA……. Do ………LIŚCI……… .
Floem to inna nazwa ……ŁYKA……… . Tkanka ta transportuje ………ASYMILANTY…… Transport ten odbywa się w kierunku od ……LIŚCI…… do …WSZYSTKICH KOMÓREK ROŚLINY…… .

 

Zadanie 3

Wypisz 4 elementy które wchodzą w skład łyka. 

Odpowiedź

Rurki sitowe
Komórki sitowe
Włókna łykowe
Miękisz łykowy

 

Zadanie 4

Wypisz 4 elementy które wchodzą w skład drewna.

Odpowiedź

Cewki
Naczynia
Włókna drzewne
Miękisz drzewny

 

Zadanie 5

 Uzupełnij luki w zdaniach:
Elementy przewodzące drewna to ………………………. I …………………………………. . Są one zbudowane z komórek ………………………………………….. (żywych czy martwych) . Naczynia są charakterystyczne dla roślin ………………………………. , Ponieważ są one ewolucyjnie …………………………………………….. (starcze czy młodsze) niż cewki.

Odpowiedź

Elementy przewodzące drewna to …CEWKI.. I …NACZYNIA…. . Są one zbudowane z komórek ………MARTWYCH….. (żywych czy martwych) . Naczynia są charakterystyczne dla roślin ……OKRYTONASIENNYCH………. , Ponieważ są one ewolucyjnie ……MŁODSZE……….. (starcze czy młodsze) niż cewki.

 

Zadanie 6

 a) Podaj lokalizację miękiszu drzewnego.
b) Podaj 3 funkcje miękiszu drzewnego.
c) Miękisz drzewny zbudowany jest z komórek żywych czy z martwych?

Odpowiedź

a) otacza cewki i naczynia
b) gromadzi substancje zapasowe, kontaktuje się z żywymi tkankami otaczającymi drewno, transportuje wodę (w płaszczyźnie poziomej).
c) z komórek żywych (chociaż pozostałe elementy drewna budują komórki martwe).

 

Zadanie 7

Jak nazywany jest charakterystyczny układ wiązek przewodzących w liściu?

Odpowiedź

Nerwacja liścia (unerwienie liścia).

 

Zadanie 8

Podaj nazwę procesu zachodzącego w liściach, który umożliwia transport wody w górę przez martwe komórki drewna. Krótko wyjaśnij na czym ten proces polega. 

Odpowiedź

Transpiracja, czyi parowanie wody z liści. Proces ten powoduje ciągłe podciąganie wody z drewna w górę.

Zbiór zadań maturalnych:

  • tkanki roślinne zadania maturalne
  • tkanki roślinne zadania
  • zadania maturalne z tkanek
Scroll to Top