Regulatory wzrostu i rozwoju roślin – zadania otwarte #6

Zadanie 1


Zaznacz poprawne informacje.

Fitohormony to regulatory procesów fizjologicznych prowadzących do wzrostu i rozwoju roślin/procesów rozmnażania płciowego roślin.
Fitohormony są związkami organicznymi, które wykazują małą/dużą aktywność fizjologiczną.
Fitohormony działają już w małych stężeniach/wyłącznie w znacznych ilościach.
Wśród fitohormonów wyróżniamy auksyny, gibereliny, inhibitory wzrostu, cytokininy i metylen/auksyny, gibereliny, inhibitory wzrostu, cytokininy i etylen.


Odpowiedź

Fitohormony to regulatory procesów fizjologicznych prowadzących do wzrostu i rozwoju roślin.
Fitohormony są związkami organicznymi, które wykazują dużą aktywność fizjologiczną.
Fitohormony działają już w małych stężeniach.
Wśród fitohormonów wyróżniamy auksyny, gibereliny, inhibitory wzrostu, cytokininy i etylen.

Zadanie 2


 Dopasuj podane związki do odpowiednich grup fitohormonów.

a) auksyna
b) cytokinina
c) inhibitor wzrostu

zeatyna, kwas indolilo-3-octowy, kwas abscysynowy


Odpowiedź

a) auksyna – kwas indolilo-3-octowy,
b) cytokinina – zeatyna,
c) inhibitor wzrostu – kwas abscysynowy

Zadanie 3


Przy podanych informacjach podaj, która z grup fitohormonów jest za to odpowiedzialna.

– Powodowanie wystąpienia zjawiska dominacji wierzchołkowej.
– Indukowanie zakwitania RDD (roślin długiego dnia).
– Zapobiegają tworzeniu się warstwy odcinającej w ogonku liściowym.
– Fitohormon w postaci gazowej.
– Powoduje zmianę dominacji wierzchołkowej.
– Konsekwencją działania jest opadanie liści i owoców.
– Opóźniają procesy starzenia się tkanek roślinnych.
– Intensywnie wytwarzane jesienią.
– Wykorzystywane do szybszego ukorzenienia sadzonek.
– Hamują procesy kiełkowania nasion.


Odpowiedź


– Powodowanie wystąpienia zjawiska dominacji wierzchołkowej. AUKSYNY
– Indukowanie zakwitania RDD (roślin długiego dnia). GIBERELINY
– Zapobiegają tworzeniu się warstwy odcinającej w ogonku liściowym. AUKSYNY
– Fitohormon w postaci gazowej. ETYLEN
– Powoduje zmianę dominacji wierzchołkowej. CYTOKININY
– Konsekwencją działania jest opadanie liści i owoców. ETYLEN
– Opóźniają procesy starzenia się tkanek roślinnych. CYTOKININY
– Intensywnie wytwarzane jesienią. INHIBITORY WZROSTU
– Wykorzystywane do szybszego ukorzenienia sadzonek. AUKSYNY
– Hamują procesy kiełkowania nasion. INHIBITORY WZROSTU

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/regulatory-wzrostu-rozwoju-roslin-zadania-otwarte-6/1811
Scroll to Top