Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin – zadania otwarte #6

Zadanie 1


Zaznacz poprawne informacje.

Fitohormony to regulatory procesów fizjologicznych prowadzących do wzrostu i rozwoju roślin/procesów rozmnażania płciowego roślin.
Fitohormony są związkami organicznymi, które wykazują małą/dużą aktywność fizjologiczną.
Fitohormony działają już w małych stężeniach/wyłącznie w znacznych ilościach.
Wśród fitohormonów wyróżniamy auksyny, gibereliny, inhibitory wzrostu, cytokininy i metylen/auksyny, gibereliny, inhibitory wzrostu, cytokininy i etylen.


Odpowiedź

Fitohormony to regulatory procesów fizjologicznych prowadzących do wzrostu i rozwoju roślin.
Fitohormony są związkami organicznymi, które wykazują dużą aktywność fizjologiczną.
Fitohormony działają już w małych stężeniach.
Wśród fitohormonów wyróżniamy auksyny, gibereliny, inhibitory wzrostu, cytokininy i etylen.

Zadanie 2


 Dopasuj podane związki do odpowiednich grup fitohormonów.

a) auksyna
b) cytokinina
c) inhibitor wzrostu

zeatyna, kwas indolilo-3-octowy, kwas abscysynowy


Odpowiedź

a) auksyna – kwas indolilo-3-octowy,
b) cytokinina – zeatyna,
c) inhibitor wzrostu – kwas abscysynowy

Zadanie 3


Przy podanych informacjach podaj, która z grup fitohormonów jest za to odpowiedzialna.

– Powodowanie wystąpienia zjawiska dominacji wierzchołkowej.
– Indukowanie zakwitania RDD (roślin długiego dnia).
– Zapobiegają tworzeniu się warstwy odcinającej w ogonku liściowym.
– Fitohormon w postaci gazowej.
– Powoduje zmianę dominacji wierzchołkowej.
– Konsekwencją działania jest opadanie liści i owoców.
– Opóźniają procesy starzenia się tkanek roślinnych.
– Intensywnie wytwarzane jesienią.
– Wykorzystywane do szybszego ukorzenienia sadzonek.
– Hamują procesy kiełkowania nasion.


Odpowiedź


– Powodowanie wystąpienia zjawiska dominacji wierzchołkowej. AUKSYNY
– Indukowanie zakwitania RDD (roślin długiego dnia). GIBERELINY
– Zapobiegają tworzeniu się warstwy odcinającej w ogonku liściowym. AUKSYNY
– Fitohormon w postaci gazowej. ETYLEN
– Powoduje zmianę dominacji wierzchołkowej. CYTOKININY
– Konsekwencją działania jest opadanie liści i owoców. ETYLEN
– Opóźniają procesy starzenia się tkanek roślinnych. CYTOKININY
– Intensywnie wytwarzane jesienią. INHIBITORY WZROSTU
– Wykorzystywane do szybszego ukorzenienia sadzonek. AUKSYNY
– Hamują procesy kiełkowania nasion. INHIBITORY WZROSTU
firma osuszająca radom
warto w tym zakresie poprosić o radę firmę osuszającą budynki wilgotny budynek można osuszyć na przykład za pomocą wynajętego osuszacza
dowód kolekcjonerski
div jscontroller ygwmub class action menu
firma do osuszania warszawa
Profesjonalne osuszanie po zalaniu, pomiary wilgotności, lokalizacja wycieków w Warszawie. Zadzwoń 799 978 679 optimal-osuszanie.pl
optimal-osuszanie.pl