Tkanki roślinne, tkanki twórcze, zadania otwatre #1

Poniższe zadania otwarte dotyczą tkanek roślinnych, a dokładniej tkanek twórczych. Są bardzo dobrym materiałem do powtórki tego działu przed maturą.

 

 

Zadanie 1

Jaka jest wspólna cecha wszystkich tkanek twórczych (cecha która odróżnia je od tkanek stałych)? 

Odpowiedź

 Tkanki twórcze budowane są przez komórki, które mają zdolność do podziałów.

 

Zadanie 2

 1
Podaj nazwy tkanek twórczych zaznaczonych na schemacie literami A, B, i C.
A –
B –
C –

Odpowiedź

A- stożek wzrostu łodygi
B – stożek wzrostu korzenia
C – merystem interkalarny (wstawowy)

 

Zadanie 3

 1
Wspólna nazwa merystemów oznaczonych na schemacie literami A, B i C to: merystemy ………………………………………. . Powstają one w okresie …………………………. …………….………….. rośliny

Odpowiedź

 Wspólna nazwa merystemów oznaczonych na schemacie literami A, B i C to: merystemy ……PIERWOTNE……. . Powstają one w okresie …ROZWOJU…. ….ZARODKOWEGO…. rośliny

 

Zadanie 4

 Wymień tkanki twórcze które:
a) Powodują przyrost rośliny na długość
b) Powodują przyrost rośliny na grubość

Odpowiedź

 a) stożek wzrostu korzenia, stożek wzrostu łodygi, merystem interkalarny (wstawowy)
b) kambium (miazga twórcza), fellogen (miazga korkotwórcza)

 

Zadanie 5

 Co to jest kallus? W odpowiedzi uwzględnij inną nazwę kallusa oraz jego funkcję. Podaj czy jest to merystem pierwotny czy też wtórny – odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź

Kallus jest to inaczej merystem przyranny, jego funkcją jest zabliźnianie ran. Jest to merystem wtórny ponieważ powstaje w wyniku odróżnicowania się tkanki stałej.

 

Zadanie 6

Uzupełnij luki w zdaniach:
Kambium i fellogen to merystemy …………………….. . Powodują one przyrost rośliny na ……………………… . Kambium wytwarza komórki tkanki ……………………….. . Na zewnątrz kambium zawsze odkłada ……………………… a do wewnątrz ………………………… . Fellogen natomiast na zewnątrz odkłada ………………………… a do wewnątrz ………………………………. .

Odpowiedź

 Kambium i fellogen to merystemy …BOCZNE.. . Powodują one przyrost rośliny na…GRUBOŚĆ.. . Kambium wytwarza komórki tkanki ….PRZEWODZĄCEJ… . Na zewnątrz kambium zawsze odkłada …ŁYKO… a do wewnątrz …DREWNO… . Fellogen natomiast na zewnątrz odkłada …KOREK… a do wewnątrz ……FELLODERMĘ…. .

 

Zadanie 7

 2
Który rysunek (A czy B) przedstawia komórki tkanki twórczej? Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź

A, ponieważ komórki te dzielą się.

 

Zadanie 8

 Jakim podziałom (mitozie czy mejozie) ulega merystem zarodnikotwórczy (archesporialny)? Jaka jest jego funkcja?

Odpowiedź

Merystem ten dzieli się mejotycznie (jest to wyjątek). Jego funkcją jest tworzenie haploidalnych zarodników. Jest to jedyna tkanka twórcza która nie bierze udziału we wzroście rośliny lecz w jej rozmnażaniu.

Zbiór zadań maturalnych:

  • tkanki roślinne zadania klasa 5
  • https://matura biomist pl/tkanki-roslinne-tkanki-tworcze-zadania-otwatre-1/854
Scroll to Top