Reakcje roślinne na bodźce – zadania otwarte#7

Zadanie 1


Dlaczego ruchy roślin najczęściej trudno jest zaobserwować?

Odpowiedź

Ponieważ są one powolne i rozciągnięte w czasie, a tylko nieliczne rośliny zdolne są do wykonywania ruchów bardzo szybkich.

Zadanie 2


Ruchy roślin w reakcji na określone bodźce to tropizmy i nastie. Wskaż pomiędzy nimi jedną różnicę.

Odpowiedź

Różnica polega na kierunku ruchu.
W tropizmach zależy on od kierunku działania bodźca, a w nastiach kierunek działania bodźca nie ma wpływu na kierunek ruchu rośliny.

Zadanie 3


Do podanych bodźców dopisz rodzaje ruchów jakie im odpowiadają.

Tropizmy:
– światło różnego pochodzenia: ………………
– siła grawitacji: …………………………
– światło słoneczne: ……………………….
– substancja chemiczna: …………………….
– bodziec mechaniczny: ……………………..
– różnica temperatury: ……………………..

Nastie:
– substancja chemiczna: …………………….
– dobowy rytm dnia i nocy: ………………….
– temperatura: …………………………….
– światło: ………………………………..
– bodziec mechaniczny: ……………………..


Odpowiedź

Tropizmy:
– światło różnego pochodzenia: FOTOTROPIZM
– siła grawitacji: GEOTROPIZM
– światło słoneczne: HELIOTROPIZM
– substancja chemiczna: CHEMOTROPIZM
– bodziec mechaniczny: TIGMOTROPIZM
– różnica temperatury: TERMOTROPIZM

Nastie:
– substancja chemiczna: CHEMONASTIA
– dobowy rytm dnia i nocy: NYKTYNASTIA
– temperatura: TERMONASTIA
– światło: FOTONASTIA
– bodziec mechaniczny: SEJSMONASTIA

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top