Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Błony biologiczne – budowa, funkcje, właściwości – zadania otwarte #2

Zadanie 1


 Dlaczego mówimy, że błony biologiczne są selektywnie przepuszczalne?

Odpowiedź

Ponieważ, przez błonę mogą swobodnie przenikać tylko małe, niepolarne cząsteczki. Małe cząsteczki polarne przenikają tylko w ograniczonym stopniu.

 

Zadanie 2


 Zaznacz, które funkcje spełniają błony biologiczne.

1. Fizyczna przegroda między komórką a jej otoczeniem.
2. Dzielenie wnętrza komórki na przedziały.
3. Kontrolowanie przebiegu procesów życiowych komórki.
4. Kontrola transportu określonych cząsteczek do komórki.
5. Produkcja ATP.
6. Synteza i modyfikowanie białek.
7. Neutralizacja szkodliwych substancji.
8. Odbieranie sygnałów ze środowiska zewnętrznego.


Odpowiedź

1. Fizyczna przegroda między komórką a jej otoczeniem.

2. Dzielenie wnętrza komórki na przedziały.

4. Kontrola transportu określonych cząsteczek do komórki.

8. Odbieranie sygnałów ze środowiska zewnętrznego.

 

Zadanie 3


Wyjaśnij różnicę pomiędzy białkiem integralnym a powierzchniowym.

Odpowiedź

Białka integralne zazwyczaj wnikają w warstwę lipidów, a białka powierzchniowe nie wnikają w warstwę, a są z nią połączone.

 

Zadanie 4


Endocytoza i egzocytoza to rodzaje transportu przez błony biologiczne. Dopasuj informacje pasujące do każdego z tych rodzajów.
Endocytoza:……………………………..
Egzocytoza:……………………………..

a) dzieli się na fagocytozę i pinocytozę,
b) materiał pobierany jest z otoczenia,
c) materiał uwalniany jest na zewnątrz,
d) transportowane są tak np. hormony.


Odpowiedź

Endocytoza:

a) dzieli się na fagocytozę i pinocytozę,

b) materiał pobierany jest z otoczenia.

Egzocytoza:

c) materiał uwalniany jest na zewnątrz,

d) transportowane są tak np. hormony.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/blony-biologiczne-budowa-funkcje-wlasciwosci-zadania-otwarte-2/1722
  • błony biologiczne
  • właściwości błon biologicznych
fotografia pogrzebowa
Sprawdź nasze profesjonalne portfolio. Zadzwoń tel. 515 357 534 lub kliknij Fotoefekt.com i zobacz cennik.
fotoefekt.com