Błony biologiczne – budowa, funkcje, właściwości – zadania otwarte #2

 Dlaczego mówimy, że błony biologiczne są selektywnie przepuszczalne?
Ponieważ, przez błonę mogą swobodnie przenikać tylko małe, niepolarne cząsteczki. Małe cząsteczki polarne przenikają tylko w ograniczonym stopniu.

 

 Zaznacz, które funkcje spełniają błony biologiczne.

1. Fizyczna przegroda między komórką a jej otoczeniem.
2. Dzielenie wnętrza komórki na przedziały.
3. Kontrolowanie przebiegu procesów życiowych komórki.
4. Kontrola transportu określonych cząsteczek do komórki.
5. Produkcja ATP.
6. Synteza i modyfikowanie białek.
7. Neutralizacja szkodliwych substancji.
8. Odbieranie sygnałów ze środowiska zewnętrznego.

1. Fizyczna przegroda między komórką a jej otoczeniem.

2. Dzielenie wnętrza komórki na przedziały.

4. Kontrola transportu określonych cząsteczek do komórki.

8. Odbieranie sygnałów ze środowiska zewnętrznego.

 

Wyjaśnij różnicę pomiędzy białkiem integralnym a powierzchniowym.
Białka integralne zazwyczaj wnikają w warstwę lipidów, a białka powierzchniowe nie wnikają w warstwę, a są z nią połączone.

 

Endocytoza i egzocytoza to rodzaje transportu przez błony biologiczne. Dopasuj informacje pasujące do każdego z tych rodzajów.
Endocytoza:……………………………..
Egzocytoza:……………………………..

a) dzieli się na fagocytozę i pinocytozę,
b) materiał pobierany jest z otoczenia,
c) materiał uwalniany jest na zewnątrz,
d) transportowane są tak np. hormony.

Endocytoza:

a) dzieli się na fagocytozę i pinocytozę,

b) materiał pobierany jest z otoczenia.

Egzocytoza:

c) materiał uwalniany jest na zewnątrz,

d) transportowane są tak np. hormony.

Scroll to Top