Organelle komórkowe

Budowa i funkcja chloroplastów oraz mitochondriów jest różna. Napisz ich porównanie czyli 3 cechy chloroplastów oraz mitochondriów.

Chloroplasty:

– Zawiera rybosomy

– Zawiera chlorofil

– Uczestniczy w procesie fotosyntezy

Mitochondria:

– Obecne rybosomy

– Własne DNA

– Uczestniczy w procesie oddychania


Wpisz odpowiednie nazwy organelli o które pytamy w opisie:

  1. Jaka struktura zawiera enzymy, które są odpowiedzialne usuwanie (rozkładanie) produktów odpadowych?
  2. Jaka struktura jest odpowiedzialna za modyfikowanie białka?

  1. Lizosom
  2. Aparat Golgiego


Główne składniki błony komórkowej to fosfolipidy oraz białka napisz ich budowę oraz funkcje:

  1. Fosfolipidy – są zbudowane z hydrofilowej główki oraz dwóch hydrofobowych cząsteczek kwasów tłuszczowych. Zapewniają termoaktywność komórki.
  2. Białka – są podłużne, umieszczone wokół fosfolipidów. Rozpoznają obce obiekty.Jak wiemy leukoplasty powstają podczas ograniczonego bądź całkowitego braku dostępu do światła. Opisz jak dzielimy leukoplasty ze względu na magazynowanie w nich materiału oraz napisz co magazynują.

a)      amyloplasty – magazynują skrobię

b)      elajoplasty – magazynują związki tłuszczowe

c)       proteinoplasty – magazynują białka

Przedstaw dwie struktury tworzące cytoszkielet komórki eukariotycznej:

  1. Filamenty aktynowe odpowiedzialne za zmianę kształtu i ruchu
  2. Mikrotubule zbudowane z tubulin odpowiedzialne za wytrzymałość.

Scroll to Top