Organelle komórkowe


Zadanie 1


Budowa i funkcja chloroplastów oraz mitochondriów jest różna. Napisz ich porównanie czyli 3 cechy chloroplastów oraz mitochondriów.

OdpowiedźChloroplasty:

– Zawiera rybosomy

– Zawiera chlorofil

– Uczestniczy w procesie fotosyntezy

Mitochondria:

– Obecne rybosomy

– Własne DNA

– Uczestniczy w procesie oddychania
Zadanie 2


Wpisz odpowiednie nazwy organelli o które pytamy w opisie:

 1. Jaka struktura zawiera enzymy, które są odpowiedzialne usuwanie (rozkładanie) produktów odpadowych?
 2. Jaka struktura jest odpowiedzialna za modyfikowanie białka?


Odpowiedź


 1. Lizosom
 2. Aparat GolgiegoZadanie 3


Główne składniki błony komórkowej to fosfolipidy oraz białka napisz ich budowę oraz funkcje:

Odpowiedź


 1. Fosfolipidy – są zbudowane z hydrofilowej główki oraz dwóch hydrofobowych cząsteczek kwasów tłuszczowych. Zapewniają termoaktywność komórki.
 2. Białka – są podłużne, umieszczone wokół fosfolipidów. Rozpoznają obce obiekty.
Zadanie 4Jak wiemy leukoplasty powstają podczas ograniczonego bądź całkowitego braku dostępu do światła. Opisz jak dzielimy leukoplasty ze względu na magazynowanie w nich materiału oraz napisz co magazynują.

Odpowiedź


a)      amyloplasty – magazynują skrobię

b)      elajoplasty – magazynują związki tłuszczowe

c)       proteinoplasty – magazynują białka


Zadanie 5


Przedstaw dwie struktury tworzące cytoszkielet komórki eukariotycznej:


Odpowiedź


 1. Filamenty aktynowe odpowiedzialne za zmianę kształtu i ruchu
 2. Mikrotubule zbudowane z tubulin odpowiedzialne za wytrzymałość.


Zbiór zadań maturalnych:

 • komórka zadania maturalne
 • zadania maturalne komórka
 • https://matura biomist pl/organelle-komorkowe/730
Scroll to Top