Ośrodkowy układ nerwowy-zadania otwarte#3

Zadanie 1


W podziale klinicznym mózgowia wyróżnia się kolejno: mózg, pień mózgu oraz móżdżek.
Jak dzielimy mózgowie biorąc pod uwagę podział rozwojowy, czyli sposób kształtowania się mózgowia w rozwoju zarodkowym?

Odpowiedź

Podział mózgowia ze względu na sposób jego kształtowania się w rozwoju zarodkowym: kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie wtórne, rdzeń przedłużony.

Zadanie 2


Biorąc pod uwagę podział rozwojowy mózgowia wskaż, którą część charakteryzują poniższe zdania.

a. Ma postać dwóch półkul mózgowych.
b. Jest częścią pnia mózgu, są tu umiejscowione m.in. ośrodki reakcji wzrokowych i słuchowych.
c. Całkowicie ukryte pod półkulami mózgowymi. Ważną jego część stanowi podwzgórze.
d. Łączy się z rdzeniem kręgowym.
e. W jego skład wchodzi móżdżek i most.


Odpowiedź

a. Ma postać dwóch półkul mózgowych. KRESOMÓZGOWIE
b. Jest częścią pnia mózgu, są tu umiejscowione m.in. ośrodki reakcji wzrokowych i słuchowych. ŚRÓDMÓZGOWIE
c. Całkowicie ukryte pod półkulami mózgowych. Ważną jego część stanowi podwzgórze. MIĘDZYMÓZGOWIE
d. Łączy się z rdzeniem kręgowym. RDZEŃ PRZEDŁUŻONY
e. W jego skład wchodzi móżdżek i most. TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE

Zadanie 3


Czym jest układ limbiczny?

Odpowiedź

Układ limbiczny jest tworzony przez niektóre, wybrane struktury kresomózgowia, międzymózgowia i śródmózgowia, które współpracują ze sobą.
Odpowiada za zachowanie, emocje, motywację, zachowania seksualne, zapamiętywanie, uczenie się czy kształtowanie osobowości.

Zadanie 4


Wskaż, które struktury należą do układu limbicznego.

hipokamp, rdzeń przedłużony, ciało suteczkowate, podwzgórze, zakręt skroniowy górny, bruzda środkowa, zakręt obręczy, zakręt czołowy dolny, zakręt zaśrodkowy


Odpowiedź

hipokamp, ciało suteczkowate, podwzgórze, zakręt obręczy

Zadanie 5


Wskaż, które funkcje pełni płyn mózgowo-rdzeniowy.

1. Odpowiada za proces zapamiętywania informacji.
2. Reguluje reakcje obronne.
3. Zapewnia równomierny rozkład ciśnienia w jamie czaszki.
4. Ochrania układ nerwowy.
5. Uczestniczy w kształtowaniu osobowości.
6. Odpowiada za utrzymanie odpowiedniego stanu napięcia mięśni.
7. Odżywia neurony.
8. Zwiększa szybkość przepływu impulsów nerwowych.


Odpowiedź

3. Zapewnia równomierny rozkład ciśnienia w jamie czaszki.
4. Ochrania układ nerwowy.
7. Odżywia neurony.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/osrodkowy-uklad-nerwowy-biologia-zadania-otwarte-3/1956
Scroll to Top