Autonomiczny układ nerwowy – biologia – zadania otwarte #5

Zadanie 1


Wskaż, które zdania są zgodne z prawdą, a które są fałszywe.

a. Autonomiczny układ nerwowy odbiera bodźce pochodzące z zewnątrz organizmu.
b. Autonomiczny układ nerwowy reguluje pracę narządów wewnętrznych.
c. Przystosowanie się organizmu do zmiennych warunków środowiska jest możliwe dzięki autonomicznemu układowi nerwowemu.
d. AUN nie jest odpowiedzialny za utrzymanie homeostazy.


Odpowiedź

a. Autonomiczny układ nerwowy (AUN) odbiera bodźce pochodzące z zewnątrz organizmu. FAŁSZ
b. Autonomiczny układ nerwowy (AUN) reguluje pracę narządów wewnętrznych. PRAWDA
c. Przystosowanie się organizmu do zmiennych warunków środowiska jest możliwe dzięki autonomicznemu układowi nerwowemu. PRAWDA
d. AUN nie jest odpowiedzialny za utrzymanie homeostazy. FAŁSZ

Zadanie 2


Autonomiczny układ nerwowy (AUN) dzielimy na układy: współczulny i przywspółczulny.
Określ, do którego z układów należą podane niżej opisy.

Układ współczulny: …
Układ przywspółczulny: …

1. Ma budowę segmentową.
2. Wyróżnia się w nim dwie części: mózgową i rdzeniową.
3. Wyróżnia się w nim część ośrodkową, pnie współczulne i część obwodową.
4. Dominuje w stanach relaksu i snu.
5. Pobudza pracę narządów wewnętrznych.
6. Odpowiada za przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego.
7. Zwiększa aktywność mózgu i narządów zmysłów.
8. Pobudza syntezę glikogenu w wątrobie.


Odpowiedź

Układ współczulny:
1. Ma budowę segmentową.
3. Wyróżnia się w nim część ośrodkową, pnie współczulne i część obwodową.
6. Odpowiada za przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego.
7. Zwiększa aktywność mózgu i narządów zmysłów.

Układ przywspółczulny:
2. Wyróżnia się w nim dwie części: mózgową i rdzeniową.
4. Dominuje w stanach relaksu i snu.
5. Pobudza pracę narządów wewnętrznych.
8. Pobudza syntezę glikogenu w wątrobie.

Zadanie 3


Na czym polega antagonizm czynnościowy autonomicznego układu nerwowego? Podaj dwa przykłady.

Odpowiedź

Antagonizm czynnościowy autonomicznego układu nerwowego polega na tym, że w przypadku wielu narządów układ współczulny działa pobudzająco, a układ przywspółczulny – hamująco.
Na przykład:
1. układ przywspółczulny powoduje zwężanie dróg oddechowych, a układ współczulny – ich rozszerzanie,
2. układ współczulny powoduje przyspieszenie pracy serca, a układ przywspółczulny – jego zwalnianie.

Zadanie 4


Jakie funkcje pełni w organizmie autonomiczny układ nerwowy?

Odpowiedź

Autonomiczny układ nerwowy odbiera bodźce pochodzące z wnętrza organizmu i steruje pracą narządów wewnętrznych.
Dodatkowo bierze on udział w utrzymaniu stałych warunków środowiska wewnętrznego organizmu, czyli homeostazy.
AUN odpowiada za przystosowanie się organizmu do zmiennych warunków środowiska.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/autonomiczny-uklad-nerwowy-biologia-zadania-otwarte-5/1965
Scroll to Top