Obwodowy układ nerwowy – biologia – zadania otwarte #4

Zadanie 1


Dopasuj nazwy do ich definicji.

a. nerwy
b. zwoje
c. nerwy czuciowe
d. nerwy ruchowe

– przewodzą impulsy nerwowe od receptorów do ośrodkowego układu nerwowego,
– jest to skupienie ciał komórek nerwowych poza ośrodkowym układem nerwowym,
– pęczki włókien nerwowych,
– przewodzą impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego do narządów wykonawczych,


Odpowiedź

Nerwy – pęczki włókien nerwowych.
Zwoje – jest to skupienie ciał komórek nerwowych poza ośrodkowym układem nerwowym.
Nerwy czuciowe – przewodzą impulsy nerwowe od receptorów do ośrodkowego układu nerwowego.
Nerwy ruchowe – przewodzą impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego do narządów wykonawczych.

Zadanie 2


Wskaż, które zdania są zgodne z prawdą, a które ze zdań są fałszywe.

a. Łuk odruchowy jest powtarzalną reakcją organizmu na bodziec.
b. Odruchy bezwarunkowe powstają z udziałem kory mózgu.
c. Odruchy obronne organizmu, np. wymioty czy kichanie, to odruchy bezwarunkowe.
d. Odruch ssania spowodowany dotknięciem okolicy ust noworodka jest odruchem nabytym i warunkowym.
e. Odruch warunkowy powstaje na podstawie odruchu bezwarunkowego.


Odpowiedź

a. Łuk odruchowy jest powtarzalną reakcją organizmu na bodziec. FAŁSZ
b. Odruchy bezwarunkowe powstają z udziałem kory mózgu. FAŁSZ
c. Odruchy obronne organizmu, np. wymioty czy kichanie, to odruchy bezwarunkowe. PRAWDA
d. Odruch ssania spowodowany dotknięciem okolicy ust noworodka jest odruchem nabytym i warunkowym. FAŁSZ
e. Odruch warunkowy powstaje na podstawie odruchu bezwarunkowego. PRAWDA

Zadanie 3


Wyjaśnij różnicę pomiędzy odruchami obronnymi a odruchami zachowawczymi.

Odpowiedź

Odruchy obronne są spowodowane działaniem czynników szkodliwych. Polegają one na usunięciu tego czynnika poza zasięg jego działania.
Odruchy zachowawcze to odruchy, które są człowiekowi potrzebne do utrzymania przy życiu.

Zadanie 4


Podane poniżej opisy dopasuj do rodzajów pamięci.

Pamięć sensoryczna: …
Pamięć operacyjna: …
Pamięć długotrwała: …

a. ma znaczną pojemność, ale dane są przechowywane w niej bardzo krótko,
b. ma niewielką pojemność, jest krótkotrwała,
c. jest to tzw. pamięć zmysłowa,
d. ma praktycznie nieograniczoną pojemność,
e. przechowywanie informacji w tej pamięci wymaga ich powtarzania,
f. pośredniczy w wydobywaniu informacji z pamięci długotrwałej,
g. skierowane do niej informacje wymagają klasyfikowania i grupowania w kategorie, by można je było połączyć z wcześniejszymi informacjami,


Odpowiedź

Pamięć sensoryczna:
a. ma znaczną pojemność, ale dane są przechowywane w niej bardzo krótko,
c. jest to tzw. pamięć zmysłowa,

Pamięć operacyjna:
b. ma niewielką pojemność, jest krótkotrwała,
e. przechowywanie informacji w tej pamięci wymaga ich powtarzania,
f. pośredniczy w wydobywaniu informacji z pamięci długotrwałej,

Pamięć długotrwała:
d. ma praktycznie nieograniczoną pojemność,
g. skierowane do niej informacje wymagają klasyfikowania i grupowania w kategorie, by można je było połączyć z wcześniejszymi informacjami,

Zadanie 5


Wyjaśnij czym jest łuk odruchowy i z jakich elementów się składa.

Odpowiedź


Łuk odruchowy jest to droga, jaką pobudzenie przebywa od receptora do efektora.
Elementy łuku odruchowego:
-receptor,
-droga nerwowa dośrodkowa,
-ośrodek nerwowy,
-droga nerwowa odśrodkowa,
-efektor.
Scroll to Top