Układ nerwowy – biologia – zadania otwarte #2

Zadanie 1


Wskaż, które zdania są zgodne z prawdą, a które są błędne.

a. Układ nerwowy bierze udział w utrzymaniu organizmu w stanie równowagi wewnątrzustrojowej.
b. Neurony odpowiadają za przepływ informacji w postaci impulsów nerwowych.
c. Ciałka Nissla to przerwy pomiędzy segmentami osłonki mielinowej.
d. Komórka nerwowa zawiera dobrze rozbudowany aparat Golgiego.
e. Brak jądra komórkowego w neuronie jest przystosowaniem do szybszego przesyłania impulsów nerwowych.


Odpowiedź

a. Układ nerwowy bierze udział w utrzymaniu organizmu w stanie równowagi wewnątrzustrojowej. PRAWDA
b. Neurony odpowiadają za przepływ informacji w postaci impulsów nerwowych. PRAWDA
c. Ciałka Nissla to przerwy pomiędzy segmentami osłonki mielinowej. FAŁSZ
d. Komórka nerwowa zawiera dobrze rozbudowany aparat Golgiego. PRAWDA
e. Brak jądra komórkowego w neuronie jest przystosowaniem do szybszego przesyłania impulsów nerwowych. FAŁSZ

Zadanie 2


Czym jest tigroid?

Odpowiedź

Tigroid to inaczej ciałka Nissla lub siateczka śródplazmatyczna szorstka znajdująca się w komórce nerwowej.

Zadanie 3


Z istnienia jakich czynników wynika polaryzacja błony?

Odpowiedź

Polaryzacja błony wynika z dużego stężenia jonów Na+ i Cl- na zewnątrz błony oraz jonów K+ i ujemnych jonów wielkocząsteczkowych białek po wewnętrznej stronie błony.

Zadanie 4


Uzupełnij.

Potencjał …………….. to bardzo szybka zmiana ładunków pomiędzy powierzchnią włókna a jego wnętrzem.
Jego charakterystyczne cechy to:
-rozprzestrzenianie się,
-przewodzenie w jednym kierunku – od ………………… do ……………..,
-powstawanie wtedy, gdy zadziała bodziec …………………., niezależnie od jego siły.


Odpowiedź

Potencjał czynnościowy to bardzo szybka zmiana ładunków pomiędzy powierzchnią włókna a jego wnętrzem.
Jego charakterystyczne cechy to:
-rozprzestrzenianie się,
-przewodzenie w jednym kierunku – od miejsca powstawania do zakończenia aksonu,
-powstawanie wtedy, gdy zadziała bodziec progowy, niezależnie od jego siły.

Zadanie 5


Które z podanych zdań charakteryzują synapsy chemiczne, a które elektryczne?

a. Akson jednej komórki styka się z dendrytem następnej bardzo ściśle i daje to efekt ciągłości.
b. Sygnał pobudzenia przekazywany jest bardzo szybko.
c. Charakteryzują się opóźnieniami w przekazywaniu impulsów nerwowych.
d. Impulsy przekazywane są bez opóźnień.
e. W tych synapsach w przekazywaniu impulsów biorą udział neurotransmitery.


Odpowiedź

a. Akson jednej komórki styka się z dendrytem następnej bardzo ściśle i daje to efekt ciągłości. SYNAPSA ELEKTRYCZNA
b. Sygnał pobudzenia przekazywany jest bardzo szybko. SYNAPSA ELEKTRYCZNA
c. Charakteryzują się opóźnieniami w przekazywaniu impulsów nerwowych. SYNAPSA CHEMICZNA
d. Impulsy przekazywane są bez opóźnień. SYNAPSA ELEKTRYCZNA
e. W tych synapsach w przekazywaniu impulsów biorą udział neurotransmitery. SYNAPSA CHEMICZNA

Zadanie 6


Od czego zależy szybkość przekazywania impulsów nerwowych?

Odpowiedź

Szybkość przekazywania impulsów nerwowych zależy od osłonki mielinowej.
Aksony, które nie są nią otoczone przewodzą impuls nerwowy stosunkowo wolno.
Aksony otoczone osłonką mielinową przewodzą impulsy nerwowe 60 razy szybciej niż aksony niezmielizowane.

Zadanie 7


Neuroprzekaźniki, czyli neurotransmitery to substancje wytwarzane w perykarionie.
Pobudzają one lub hamują przekazywanie pobudzenia przez synapsę.
Dopasuj podane niżej przykłady neuroprzekaźników do ich działania.

Działanie hamujące: …
Działanie pobudzające: …

Przykłady neurotransmiterów: glicyna, dopamina, GABA*, histamina

*GABA – kwas gamma-aminomasłowy


Odpowiedź

Działanie hamujące: glicyna, GABA*
Działanie pobudzające: dopamina,, histamina.

*GABA – kwas gamma-aminomasłowy

Scroll to Top