Konfiguracje elektronowa zadania #1


Zadanie 1


Podaj rozmieszczenie elektronów na powłokach następujących atomów:
a) 6C
b) 13Al
c) 7N

Odpowiedź


a) 1s2 2s2 2p2
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
c) 1s2 2s2 2p3


Zadanie 2


Zidentyfikuj pierwiastki o następującym rozmieszczeniu elektronów w atomach:
a) K2L8M8
b) K2L8M4
c) K2L8L7

Odpowiedź


a) Ar – argon
b) Si – krzem
c) Cl – chlor


Zadanie 3


Podaj liczbę elektronów walencyjnych w następujących atomach:
a) 12Mg
b) 9F
c) 15P

Odpowiedź


a) 2 el. walencyjne
b) 7 el. walencyjnych
c) 5 el. walencyjnych


Zadanie 4


Na podstawie rozmieszczenia elektronów na powłokach atomów trzech pierwiastków a) K2L8M3 b) K2L8M8N2 c) K2L8M7
Dla każdego z nich ustal:
• Liczbę atomową Z
• Liczbę protonów
• Liczbę elektronów walencyjnych


Odpowiedź


Odpowiedź:
a) K2L8M3
• Liczba atomowa – 13
• Liczba protonów – 13
• Liczba el. walencyjnych – 3

b) K2L8M8N2
• Liczba atomowa – 20
• Liczba protonów – 20
• Liczba el. walencyjnych – 2

c) K2L8M7
• Liczba atomowa – 17
• Liczba protonów – 17
• Liczba el. walencyjnych – 7Zadanie 5


Podaj, ile powłok zajmują elektrony w atomie o następującej konfiguracji elektronowej:
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1

Odpowiedź


a) 4 powłoki
b) 5 powłok


Zadanie 6


Podaj nazwy pierwiastków, których atomy mają następującą skróconą konfigurację elektronową:

a) [He] 2s2 2p5
b) [Ne] 3s2 3p2
c) [Ar] 4s2


Odpowiedź


a) fluor
b) krzem
c) wapń


Zadanie 7


Napisz skrócone konfiguracje elektronowe następujących atomów:
a) 26Fe
b) 30Zn
c) 16S

Odpowiedź


a) [Ar] 4s2 3d6
b) [Ar] 4s2 3d10
c) [Ne] 3s2 3p4


Zadanie 8


Podaj konfigurację elektronową atomów, w których powłoki są zapełnione w następujący sposób:

a) K2L6
b) K2L8M7
c) K2L8M18L2


Odpowiedź


a) 1s2 2s2 2p4
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2


Zadanie 9


Podaj liczbę elektronów walencyjnych pierwiastków o następujących konfiguracjach elektronowych:
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
c) 1s2 2s2 2p6 3s1


Odpowiedźa) 5 el. walencyjnych
b) 2 el. walencyjne
c) 1 el. walencyjny


Zadanie 10


Dopasuj konfiguracje elektronowe do atomów następujących pierwiastków:

a) 5B – I 1s2 2s2 2p1
b) 30Zn – II 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
c) 26Fe – III 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10


Odpowiedź


a) – I
b) – III
c) – II


Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/konfiguracje-elektronowa-zadania-1/363
  • konfiguracja elektronowa zadania
  • konfiguracja elektronowa
Scroll to Top