Rośliny nagonasienne, rozmnażanie roślin nagonasiennych, zadania otwarte #1

 

Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin nagonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.

 

Zadanie 1

 Uzupełnij luki w zdaniach.
Kwiat żeński sosny jest to ……………………………………………… . Składa się on z ……………………………………… ………………………………….. oraz z dwóch ……………………………………. .
Kwiat męski sosny jest to ………………………………………….. , na którym znajdują się ……………………………. …………………………………………………………. .

Odpowiedź

Kwiat żeński sosny jest to ……OWOCOLISTEK… . Składa się on z …………ŁUSKI NASIENNEJ………….. oraz z dwóch …ZALĄŻKÓW……. .
Kwiat męski sosny jest to ………PRĘCIK……….. , na którym znajdują się ……WORECZKI PYŁKOWE………. .

 

Zadanie 2

  Poniższy schematy przedstawiają ziarna pyłku sosny. Podpisz elementy ich budowy.

pyłek

A –
B –
C –
D –
E –
F –

Odpowiedź

A – komórki przedroślowe
B – komory powietrzne
C – komórka generatywna
D – komórki plemnikowe
E – łagiewka pyłkowa
F – komórka wegetatywna

 

Zadanie 3

 Poniższy rysunek przedstawia budowę zalążka sosny. Podpisz elementy jego budowy. zalążekA –
B –
C –
D –
E –

Odpowiedź

A – osłonka zalążka
B – przedrośle (bielmo pierwotne)
C – okienko zalążka
D – rodnie
E – komórki jajowe

 

Zadanie 4

Wyjaśnij na czym polega zapylenie zalążka. 

Odpowiedź

 Zapylenie zalążka polega na przeniesieniu przez wiatr ziarna pyłku na okienko zalążka.

 

Zadanie 5

 Wyjaśnij na czym polega zapłodnienie zalążka.

Odpowiedź

Zapłodnienie zalążka polega na tym, że komórka wegetatywna ziarna pyłku kiełkuje w łagiewkę pyłkową. Komórka generatywna natomiast dzieli się na 2 komórki plemnikowe. Komórka plemnikowa przedostaje się przez łagiewkę pyłkową do zalążka i zapładnia jedną z komórek jajowych. Po zapłodnieniu zalążek zamienia się w nasienie.

 

Zadanie 6

Podpisz oznaczone elementy budowy nasiona sosny.nasiono

Odpowiedź

A – osłonka zalążka
B – bielmo pierwotne
C – zarodek

 

Zadanie 7

 Co jest gametofitem, a co sporofitem u roślin nagonasiennych?

Odpowiedź

Gametofitem u nagonasiennych są ziarna pyłku oraz przedrośle na którym znajdują się rodnie z komórkami jajowymi. Sporofit stanowi pozostała część rośliny.

 

Zadanie 8

W jaki sposób nasiona roślin nagonasiennych są rozsiewane?

Odpowiedź

Nasiona nagonasiennych posiadają skrzydełka, dzięki którym mogą być przenoszone przez wiatr.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/rosliny-nagonasienne-rozmnazanie-roslin-nagonasiennych-zadania-otwarte-1/984
Scroll to Top