Rośliny okrytonasienne, rozmnażanie roślin okrytonasiennych, zadania otwarte #1

Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin okrytonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.

 

Zadanie 1

Podpisz oznaczone na schemacie elementy budowy pręcika.

pręcik

A –
B –
C –
D –

Odpowiedź

 A – worek pyłkowy
B – ziarno pyłku
C – główka pręcika
D – nitka pręcikowa

 

Zadanie 2

 Jakie komórki znajdują się w ziarnie pyłku? Co z tych komórek powstaje?

Odpowiedź

 W ziarnie pyłku znajduje się komórka generatywna oraz komórka wegetatywna. Komórka wegetatywna kiełkuje w łagiewkę pyłkową. Z komórki generatywnej powstają dwie komórki plemnikowe.

 

Zadanie 3

 Podpisz zaznaczone na schemacie elementy budowy słupka.

słupek

A –
B –
C –
D –
E –
F –
G –
H –
I –

Odpowiedź

 A – znamię słupka
B – szyjka słupka
C – zalążnia słupka
D – osłonka zalążka
E – woreczek zalążkowy
F – komórka jajowa
G – synergidy
H – jądro centralne
I – antypody

 

Zadanie 4

 Opisz jak przebiega proces zapłodnienia u roślin okrytonasiennych.

Odpowiedź

Kiedy ziarno pyłku znajdzie się na znamieniu słupka, wtedy komórka wegetatywna kiełkuje w łagiewkę pyłkową, która wrasta w słupek. Komórka generatywna dzieli się na dwie komórki plemnikowe, które łagiewką pyłkową przemieszczają się do zalążni. W woreczku zalążkowym jedna z komórek plemnikowych łączy się z komórką jajową tworząc zarodek, a druga komórka plemnikowa łączy się z jądrem centralnym tworząc triploidalne bielmo wtórne. Proces ten to podwójne zapłodnienie.

 

Zadanie 5

 Podpisz zaznaczone na schemacie elementy budowy nasiona rośliny dwuliściennej.

Nasiono

A –
B –
C –
D –
E –
F –

Odpowiedź

A – łuska nasienna
B – zawiązek korzenia
C –zawiązek łodygi
D – liścienie
E – bielmo wtórne
F – zarodek

 

Zadanie 6

 Uzupełnij luki w zdaniach:
Po zapłodnieniu u okrytonasiennych nasiona wraz z owocnią tworzą ……………………………………. . Łuska nasienna powstaje w wyniku przekształcenia się ……………………………………………………….. . Owocnia natomiast powstaje w wyniku przekształcenia się ………………………………………………… .

Odpowiedź

Po zapłodnieniu u okrytonasiennych nasiona wraz z owocnią tworzą ……OWOC……. . Łuska nasienna powstaje w wyniku przekształcenia się ……OSŁONEK ZALĄŻKA….. . Owocnia natomiast powstaje w wyniku przekształcenia się …ŚCIANY ZALĄŻNI……… .

 

Zadanie 7

 Co jest gametofitem, a co sporofitem u roślin okrytonasiennych?

Odpowiedź

Gametofitem u okrytonasiennych są ziarna pyłku oraz woreczki zalążkowe. Sporofit to pozostała część rośliny.

 

Zadanie81

W jaki sposób nasiona roślin okrytonasiennych są rozsiewane (wymień 2 przykłady). 

Odpowiedź

 Nasiona okrytonasiennych mogą być np. przenoszone przez wiatr lub też przez owady.

Zbiór zadań maturalnych:

  • karta pracy z biologii rośliny nago nasienne
  • https://matura biomist pl/rosliny-okrytonasienne-rozmnazanie-roslin-okrytonasiennych-zadania-otwarte-1/991
Scroll to Top