Ryby – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Wskaż informacje charakteryzujące ryby.

zmiennocieplne, stałocieplne, bezżuchwowce, bezowodniowce, pierwotnie wodne, owodniowce


Odpowiedź

zmiennocieplne, bezżuchwowce, bezowodniowce, pierwotnie wodne

Zadanie 2


Co ryby uzyskują dzięki spłaszczonemu, opływowemu kształtowi ciała?

Odpowiedź

Dzięki temu ryby mogą sprawniej pokonywać opór wody podczas ruchu.

Zadanie 3


Wskaż informacje zgodne z prawdą.

A. Czaszka ryb połączona jest z kręgosłupem w sposób ruchomy.
B. Ości to liczne, drobne i skostniałe ścięgna.
C. Płetwy piersiowe ryb osadzone są na obręczy barkowej, a płetwy brzuszne na obręczy miednicowej.
D. Wszystkie ryby są zwierzętami roślinożernymi.
E. Pęcherz pławny jest przepuszczalny dla gazów.


Odpowiedź

B. Ości to liczne, drobne i skostniałe ścięgna.
C. Płetwy piersiowe ryb osadzone są na obręczy barkowej, a płetwy brzuszne na obręczy miednicowej.

Zadanie 4


Dlaczego w jamie gębowej ryb nie ma gruczołów ślinowych?

Odpowiedź

Ponieważ pokarm dostaje się do wnętrza jamy gębowej wraz z wodą i nie potrzebuje dodatkowego nawilżenia.

Zadanie 5


Opisz mechanizm działania pęcherza pławnego.

Odpowiedź

Pęcherz pławny to nieprzepuszczalny dla gazów worek.
Ryba napełnia go gazem w zależności od tego, na jakiej głębokości chce się znaleźć.

Zadanie 6


Podane gatunki ryb zakwalifikuj do kostno- lub chrzęstnoszkieletowych.

Żarłacz biały, Śledź atlantycki, Jesiotr zachodni, Chimera pospolita

RYBY KOSTNOSZKIELETOWE: …
RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE: …


Odpowiedź

RYBY KOSTNOSZKIELETOWE: Śledź atlantycki, Jesiotr zachodni
RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE: Żarłacz biały, Chimera pospolita

Zadanie 7


Wymień przystosowania ryb do życia w wodzie:
a) w pokryciu ciała,
b) w układzie szkieletowym,
c) w układzie oddechowym,
d) w układzie pokarmowym.

Odpowiedź

a) w pokryciu ciała: skóra pokryta śluzem i łuskami,
b) w układzie szkieletowym: obecność płetw, nieruchome połączenie głowy z tułowiem,
c) w układzie oddechowym: skrzela,
d) w układzie pokarmowym: przekształcenie uchyłka przewodu pokarmowego w pęcherz pławny.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top