Ryby – zadania otwarte #1

Wskaż informacje charakteryzujące ryby.

zmiennocieplne, stałocieplne, bezżuchwowce, bezowodniowce, pierwotnie wodne, owodniowce

zmiennocieplne, bezżuchwowce, bezowodniowce, pierwotnie wodne
Co ryby uzyskują dzięki spłaszczonemu, opływowemu kształtowi ciała?
Dzięki temu ryby mogą sprawniej pokonywać opór wody podczas ruchu.
Wskaż informacje zgodne z prawdą.

A. Czaszka ryb połączona jest z kręgosłupem w sposób ruchomy.
B. Ości to liczne, drobne i skostniałe ścięgna.
C. Płetwy piersiowe ryb osadzone są na obręczy barkowej, a płetwy brzuszne na obręczy miednicowej.
D. Wszystkie ryby są zwierzętami roślinożernymi.
E. Pęcherz pławny jest przepuszczalny dla gazów.

B. Ości to liczne, drobne i skostniałe ścięgna.
C. Płetwy piersiowe ryb osadzone są na obręczy barkowej, a płetwy brzuszne na obręczy miednicowej.
Dlaczego w jamie gębowej ryb nie ma gruczołów ślinowych?
Ponieważ pokarm dostaje się do wnętrza jamy gębowej wraz z wodą i nie potrzebuje dodatkowego nawilżenia.
Opisz mechanizm działania pęcherza pławnego.
Pęcherz pławny to nieprzepuszczalny dla gazów worek.
Ryba napełnia go gazem w zależności od tego, na jakiej głębokości chce się znaleźć.
Podane gatunki ryb zakwalifikuj do kostno- lub chrzęstnoszkieletowych.

Żarłacz biały, Śledź atlantycki, Jesiotr zachodni, Chimera pospolita

RYBY KOSTNOSZKIELETOWE: …
RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE: …

RYBY KOSTNOSZKIELETOWE: Śledź atlantycki, Jesiotr zachodni
RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE: Żarłacz biały, Chimera pospolita
Wymień przystosowania ryb do życia w wodzie:
a) w pokryciu ciała,
b) w układzie szkieletowym,
c) w układzie oddechowym,
d) w układzie pokarmowym.
a) w pokryciu ciała: skóra pokryta śluzem i łuskami,
b) w układzie szkieletowym: obecność płetw, nieruchome połączenie głowy z tułowiem,
c) w układzie oddechowym: skrzela,
d) w układzie pokarmowym: przekształcenie uchyłka przewodu pokarmowego w pęcherz pławny.
Scroll to Top