Wirusy, bakteriofagi, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą wirusów, a konkretnie bakteriofagów. Dotyczą m.in. budowy bakteriofagów oraz ich cyklu życiowego. Każdy maturzysta powinien je rozwiązać.

 

 Podpisz zaznaczone na rysunku elementy budowy bakteriofaga.1
A – główka kapsydu
B – materiał genetyczny
C – ogonek kapsydu
D – włókna ogonka

 

 Z jakich substancji organicznych jest zbudowana i jaką funkcję pełni główka kapsydu?
Główka kapsydu zbudowana jest z białek (kapso merów). Otacza ona materiał genetyczny, ochrania go.

 

 Z jakich substancji organicznych jest zbudowany i jaką funkcję pełni ogonek kapsydu?
Ogonek kapsydu jest zbudowany z białek, tworzą one kanał przez który przemieszcza się materiał genetyczny z wirusa do infekowanej komórki.

 

a) Podaj nazwę przedstawionego na rysunku etapu infekowania komórki przez bakteriofaga. Opisz na czym ten etap polega.
b) Jakie organizmy infekuje bakteriofag? 2
a)
Etap penetracji, polega na wprowadzaniu materiału genetycznego wirusa do infekowanej komórki.
b)
Bakterie

 

 Czym różni się infekcja lityczna od lizogenicznej?
Infekcja lityczna kończy się lizą czyli rozpadem komórki zainfekowanej. Infekcja lizygeniczna nie prowadzi do rozpadu zainfekowanej komórki.

 

Wypisz etapy, z których składa się cykl lityczny bakteriofaga.
Adsorpcja, penetracja, replikacja, składanie, uwalnianie.

 

 Jakie kwasy nukleinowe mogą być materiałem genetycznym bakteriofagów?
Jednoniciowe DNA, jednoniciowe RNA, dwuniciowe DNA, dwuniciowe RNA.

 

 Jakie korzyści z istnienia bakteriofagów może mieć człowiek?
Używając bakteriofagów możemy np. leczyć zakażenia bakteryjne, identyfikować chorobotwórcze bakterie.
Scroll to Top