Wirusy, bakteriofagi, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą wirusów, a konkretnie bakteriofagów. Dotyczą m.in. budowy bakteriofagów oraz ich cyklu życiowego. Każdy maturzysta powinien je rozwiązać.

 

Zadanie 1

 Podpisz zaznaczone na rysunku elementy budowy bakteriofaga.1

Odpowiedź

A – główka kapsydu
B – materiał genetyczny
C – ogonek kapsydu
D – włókna ogonka

 

Zadanie 2

 Z jakich substancji organicznych jest zbudowana i jaką funkcję pełni główka kapsydu?

Odpowiedź

Główka kapsydu zbudowana jest z białek (kapso merów). Otacza ona materiał genetyczny, ochrania go.

 

Zadanie 3

 Z jakich substancji organicznych jest zbudowany i jaką funkcję pełni ogonek kapsydu?

Odpowiedź

Ogonek kapsydu jest zbudowany z białek, tworzą one kanał przez który przemieszcza się materiał genetyczny z wirusa do infekowanej komórki.

 

Zadanie 4

a) Podaj nazwę przedstawionego na rysunku etapu infekowania komórki przez bakteriofaga. Opisz na czym ten etap polega.
b) Jakie organizmy infekuje bakteriofag? 2

Odpowiedź

a)
Etap penetracji, polega na wprowadzaniu materiału genetycznego wirusa do infekowanej komórki.
b)
Bakterie

 

Zadanie 5

 Czym różni się infekcja lityczna od lizogenicznej?

Odpowiedź

Infekcja lityczna kończy się lizą czyli rozpadem komórki zainfekowanej. Infekcja lizygeniczna nie prowadzi do rozpadu zainfekowanej komórki.

 

Zadanie 6

Wypisz etapy, z których składa się cykl lityczny bakteriofaga.

Odpowiedź

Adsorpcja, penetracja, replikacja, składanie, uwalnianie.

 

Zadanie 7

 Jakie kwasy nukleinowe mogą być materiałem genetycznym bakteriofagów?

Odpowiedź

Jednoniciowe DNA, jednoniciowe RNA, dwuniciowe DNA, dwuniciowe RNA.

 

Zadanie 8

 Jakie korzyści z istnienia bakteriofagów może mieć człowiek?

Odpowiedź

Używając bakteriofagów możemy np. leczyć zakażenia bakteryjne, identyfikować chorobotwórcze bakterie.

Zbiór zadań maturalnych:

  • osrxxb wqnrne muxgbd lylwlc
  • osrxxb wqnrne szwztf
Scroll to Top