Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Wirusy, bakteriofagi, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą wirusów, a konkretnie bakteriofagów. Dotyczą m.in. budowy bakteriofagów oraz ich cyklu życiowego. Każdy maturzysta powinien je rozwiązać.

 

Zadanie 1

 Podpisz zaznaczone na rysunku elementy budowy bakteriofaga.1

Odpowiedź

A – główka kapsydu
B – materiał genetyczny
C – ogonek kapsydu
D – włókna ogonka

 

Zadanie 2

 Z jakich substancji organicznych jest zbudowana i jaką funkcję pełni główka kapsydu?

Odpowiedź

Główka kapsydu zbudowana jest z białek (kapso merów). Otacza ona materiał genetyczny, ochrania go.

 

Zadanie 3

 Z jakich substancji organicznych jest zbudowany i jaką funkcję pełni ogonek kapsydu?

Odpowiedź

Ogonek kapsydu jest zbudowany z białek, tworzą one kanał przez który przemieszcza się materiał genetyczny z wirusa do infekowanej komórki.

 

Zadanie 4

a) Podaj nazwę przedstawionego na rysunku etapu infekowania komórki przez bakteriofaga. Opisz na czym ten etap polega.
b) Jakie organizmy infekuje bakteriofag? 2

Odpowiedź

a)
Etap penetracji, polega na wprowadzaniu materiału genetycznego wirusa do infekowanej komórki.
b)
Bakterie

 

Zadanie 5

 Czym różni się infekcja lityczna od lizogenicznej?

Odpowiedź

Infekcja lityczna kończy się lizą czyli rozpadem komórki zainfekowanej. Infekcja lizygeniczna nie prowadzi do rozpadu zainfekowanej komórki.

 

Zadanie 6

Wypisz etapy, z których składa się cykl lityczny bakteriofaga.

Odpowiedź

Adsorpcja, penetracja, replikacja, składanie, uwalnianie.

 

Zadanie 7

 Jakie kwasy nukleinowe mogą być materiałem genetycznym bakteriofagów?

Odpowiedź

Jednoniciowe DNA, jednoniciowe RNA, dwuniciowe DNA, dwuniciowe RNA.

 

Zadanie 8

 Jakie korzyści z istnienia bakteriofagów może mieć człowiek?

Odpowiedź

Używając bakteriofagów możemy np. leczyć zakażenia bakteryjne, identyfikować chorobotwórcze bakterie.
Zarządzanie zespołem szkolenie
Destrukcyjne zachowania członków zespołów wyeliminowane zostaną natychmiast po tym, jak zakończysz szkolenie z zarządzania zespołem