Dyfuzja a osmoza, zadania otwarte #1

 

Zadania podkreślają różnice pomiędzy dyfuzją a osmozą, wyjaśniają też zjawisko plazmolizy. Podobne zadania bardzo często pojawiają się na maturach.

 

Zadanie 1

Korzystając ze schematu uzupełnij luki w zdaniach: 1Roztworem o większym stężeniu jest roztwór ……………………………..
Strzałka 1 wskazuje przepływ cząsteczek ………………………. Proces ten nosi nazwę ……………………………..
Strzałka 2 wskazuje przepływ cząsteczek ……………………….. Proces ten nosi nazwę ……………………………..

Odpowiedź

Roztworem o większym stężeniu jest roztwór …………A…………………..
Strzałka 1 wskazuje przepływ cząsteczek …………SUBSTANCJI……………. Proces ten nosi nazwę ……………DYFUZJA………………..
Strzałka 2 wskazuje przepływ cząsteczek …………WODY…………….. Proces ten nosi nazwę ………………OSMOZA……………..

 

Zadanie 2

Korzystając ze schematu  uzupełnij luki w zdaniach:  1

Roztwór A w stosunku do roztworu B jest roztworem ……………….. ponieważ stężenie substancji w nim zawartej jest …………………………….. . Roztwór B w stosunku do roztworu A jest roztworem …………………………….. ponieważ stężenie substancji w nim zawartej jest ………………………………. .

Odpowiedź

2. Korzystając ze schematu uzupełnij luki w zdaniach:

Roztwór A w stosunku do roztworu B jest roztworem ……HIPERTONICZNYM………….. ponieważ stężenie substancji w nim zawartej jest …………WIĘKSZE………………….. . Roztwór B w stosunku do roztworu A jest roztworem ………………HIPOTONICZNYM…………….. ponieważ stężenie substancji w nim zawartej jest ………………MNIEJSZE………………. .

 

Zadanie 3

Wyjaśnij pojęcia: roztwór izotoniczny, roztwór hipertoniczny, roztwór hipotoniczny.

Odpowiedź

Izotoniczny – jego stężenie jest takie samo jak porównywanego z nim roztworu
Hipertoniczny – jego stężenie jest większe niż porównywanego z nim roztworu
Hipotoniczny – jego stężenie jest mniejsze niż porównywanego z nim roztworu

 

Zadanie 4

Wyjaśnij pojęcie transport bierny.

Odpowiedź

4. Transport bierny zachodzi zgodnie z różnicą stężeń , nie wymaga więc dostarczania energii. Do mechanizmów transportu biernego zaliczamy dyfuzję prostą, osmozę oraz dyfuzję ułatwioną.

 

Zadanie 5

Co należy zrobić aby komórka uległa plazmolizie?

Odpowiedź

Należy umieścić komórkę w roztworze hipertonicznym.

 

Zadanie 6

Narysuj schematyczną komórkę zwierzęcą przed i po zajściu procesu plazmolizy.

Odpowiedź

Komórki zwierzęce nie ulegają plazmolizie ponieważ nie mają ściany komórkowej.

 

Zadanie 7

Narysuj schematyczną komórkę roślinną przed i po zajściu procesu plazmolizy.

Odpowiedź

2

 

 

Zadanie 8

Co stanie się z krwinkami czerwonymi kiedy umieścimy je w roztworze: hipertonicznym, hipotonicznym, izotonicznym.

Odpowiedź

8. W roztworze izotonicznym nie zmienią się.
W roztworze hipertonicznym skurczą się, bo woda będzie z nich wypływać
W roztworze hipotonicznym zwiększą swoją objętość/pękną, bo woda będzie napływać do nich

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/dyfuzja-a-osmoza-zadania-otwarte-1/814
  • osmoza zadania
Scroll to Top