Budowa bakterii, zadania otwarte #1

Te zadania otwarte dotyczą bakterii, a konkretnie ich budowy. Ich poziom trudności jest średni – dla przyszłych maturzystów ich rozwiązywanie powinno przebiegać bezproblemowo.

 

Zadanie 1

 Podpisz elementy budowy komórki bakteryjnej.

bakteria komórka
A –
B –
C –
D –
E –
F –
G –

 

Odpowiedź

A – Rzęska
B – Ściana komórkowa
C – Plazmid
D – Ziarna materiału zapasowego
E – Genofor
F – Rybosom
G – Mezosom

 

 

Zadanie 2

Uzupełnij luki w zdaniach:
Ściana komórkowa bakterii zbudowana jest z ……………………………………………………. . Rzęska bakterii zbudowana jest z …………………………………………………. . Materiałem zapasowym bakterii mogą być: ………………………………………… , …………………………………………………………………… lub ………………………………………………………. .

Odpowiedź

 Ściana komórkowa bakterii zbudowana jest z ……………MUREINY…………. . Rzęska bakterii zbudowana jest z ……………FRAGELLINY…………. . Materiałem zapasowym bakterii mogą być: ………GLIKOGEN… , …………SKROBIA SINICOWA………………… lub ………WOLUTYNA…………. .

 

Zadanie 3

 Do czego służą bakteriom formy przetrwalnikowe. W jaki sposób powstają?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź

 Formy przetrwalnikowe pomagają bakteriom przetrwać w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Tworzenie przetrwalników polega na utracie przez komórkę wody, zagęszczeniu cytoplazmy i otoczeniu jej grubą ścianą komórkową.

 

Zadanie 4

 Jaka jest różnica pomiędzy genoforem a nukleoidem?

Odpowiedź

  Genofor jest to kolista nić materiału genetycznego. Nukleoidem natomiast nazywamy obszar cytoplazmy, w którym ta nić leży.

 

Zadanie 5

 Wyjaśnij czym są plazmidy.

Odpowiedź

Plazmid jest to materiał genetyczny nie będący nukleoidem. Plazmidy zawierają geny odpowiedzialne np. za lekooporność bakterii, dzięki ich wymianie bakterie zyskują nowe cechy.

 

Zadanie 6

 Podaj jaki kształt przybierają poszczególne grupy bakterii:
a) Dwoinka zapalenia płuc, gronkowiec złocisty
b) Pałeczka okrężnicy, laseczka wąglika
c) Krętek blady, śrubowiec

Odpowiedź

a) kuliste
b) cylindryczne
c) spiralne

 

Zadanie 7

Podaj przykład bakterii, która jest dwoinką. Do jakich form zaliczamy dwoinki?  

Odpowiedź

 Dwoinka zapalenia płuc.
Formy kuliste.

 

Zadanie 8

  Podaj przykład bakterii, która jest laseczką. Do jakich form zaliczamy laseczki?

Odpowiedź

 Laseczka wąglika.
Formy cylindryczne.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top