Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Czynności życiowe bakterii, zadania otwarte #1

Te zadania otwarte dotyczą bakterii, a konkretnie ich czynności życiowych takich jak: odżywianie się, oddychanie, rozmnażanie. Są bardzo dobrym materiałem do powtórki tego działu przed maturą.

Zadanie 1

 Podaj i krótko scharakteryzuj 3 odmiany heterotroficznego odżywiania się bakterii.

Odpowiedź

 Saprofityczne – odżywianie się martwą materią organiczną.
Pasożytnicze – odżywianie się pokarmem pobieranym od żywiciela.
Symbiotyczne – odżywianie się pokarmem otrzymanym od organizmu w którym żyją w symbiozie.

 

Zadanie 2

Uzupełnij luki w zdaniach:
Bakterie zielone, purpurowe oraz sinice są zdolne do odżywiania ………………………………………… . Bakterie zielone oraz purpurowe przeprowadzają fotosyntezę w warunkach ………………………………………………. . Jest to możliwe dzięki temu, że posiadają barwnik o nazwie ……………………………………….. . Sinice przeprowadzają fotosyntezę w warunkach …………………………. . Posiadają one barwnik o nazwie ………………………………………….

Odpowiedź

 Bakterie zielone, purpurowe oraz sinice są zdolne do odżywiania ………SAMOŻYWNEGO……… . Bakterie zielone oraz purpurowe przeprowadzają fotosyntezę w warunkach …………BEZTLENOWYCH…………. . Jest to możliwe dzięki temu, że posiadają barwnik o nazwie ……BAKTERIOCHLOROFIL…….. . Sinice przeprowadzają fotosyntezę w warunkach ..TLENOWYCH……. . Posiadają one barwnik o nazwie ……CHLOROFIL…….

 

Zadanie 3

 Podaj główną różnicę pomiędzy fotosyntezą a chemosyntezą.

Odpowiedź

Organizmy fotosyntetyzujące do syntezy związków organicznych wykorzystują energię świetlną.
Organizmy chemosyntetyzujące do syntezy związków organicznych wykorzystują energię wytworzoną w procesie utleniania związków nieorganicznych.

 

Zadanie 4

 Napisz reakcję fotosyntezy (przeprowadzanej przez sinice) oraz chemosyntezy (przeprowadzanej przez bakterie Nitrobacter).

Odpowiedź

 fotosynteza: 6 CO2 + 6 H20 + ENERGIA = C6H12O6 + 6 O2
chemosynteza:
etap 1: 2 HNO2 + O2 = 2 HNO3 + ENERGIA
etap 2: 6 CO2 + 6 H20 + ENERGIA = C6H12O6 + 6 O2

 

Zadanie 5

 Uzupełnij luki w zdaniach:
Bakterie mogą oddychać ………………………………….. lub ………………………………………… . Do bakterii beztlenowych zalicza się te które przeprowadzają proces nazwany ………………………………………………. . W wyniku tego procesu wytworzone mogą zostać związki takie jak np. : ………………………………………………… , ……………………………………….. , ……………………………………………….. .

Odpowiedź

 Bakterie mogą oddychać ………………TLENOWO…….. lub ……………BEZTLENOWO……… . Do bakterii beztlenowych zalicza się te które przeprowadzają proces nazwany ………FERMENTACJĄ……. . W wyniku tego procesu wytworzone mogą zostać związki takie jak np. : ……KWAS MLEKOWY………… , ………ALKOHOL ETYLOWY….. , ……………KWAS MASŁOWY…….. .

 

Zadanie 6

  Wyjaśnij na czym polega proces amitozy.

Odpowiedź

 Amitoza jest to podział komórki prowadzący do powstania dwóch komórek potomnych. Powstałe komórki powstają w wyniku przewężenia komórki pierwotnej, posiadają przypadkową ilość materiału genetycznego.

 

Zadanie 7

 Czym różni się proces płciowy od rozmnażania płciowego?

Odpowiedź

W wyniku procesu płciowego osobniki zyskują nowe cechy, jednak nie prowadzi on tak jak rozmnażanie płciowe, do powstania nowych organizmów.

 

Zadanie 8

  Podaj przykład procesu płciowego u bakterii. Wyjaśnij na czym on polega.

Odpowiedź

  koniugacja – 2 bakterie wymieniają się materiałem genetycznym. DNA przekazywane jest z komórki dawcy do komórki biorcy.
renowacja okien drewnianych, wymiana pakietów szybowych
Renowacja okien drewnianych Urzędowski, Sokółka, Stolbud, Pol-Skone, wymiana pakietów szybowych. Wysoka jakość usług.
vglass.pl