Błona komórkowa – budowa i funkcje, zadania otwarte #1

Zadania te dotyczą budowy oraz funkcji błony komórkowej. Poruszają zagadnienia często pojawiające się na maturze z biologii.

 

Zadanie 1

 Wypisz 5 funkcji jakie pełnią błony komórkowe.

Odpowiedź

– tworzy przedziały wewnątrz komórki (oddzielają miejsca zachodzenia różnych reakcji)
– oddziela wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego
– odpowiada za wybiórczy transport substancji (jest półprzepuszczalna)
– odbiera sygnały z zewnątrz
– łączy komórki ze sobą (glikokaliks)

 

Zadanie 2

Jakie związki organiczne są głównym składnikiem błon komórkowych? Opisz ich budowę. 

Odpowiedź

 Fosfolipidy.
Każdy zbudowany jest z hydrofilowej głowy i dwóch hydrofobowych ogonów. Hydrofilowa głowa to glicerol do którego przyłączona jest reszta fosforanowa oraz najczęściej cholina. Hydrofobowe ogony zbudowane są z łańcuchów wyższych kwasów tłuszczowych.

 

Zadanie 3

  Narysuj schemat budowy błony komórkowej. W rysunku uwzględnij fosfolipidy oraz glikokaliks. Zaznacz na rysunku gdzie znajduje się wnętrze komórki.

Odpowiedź

3 odp

 

Zadanie 4

 Jaki tłuszcz (oprócz fosfolipidu) może budować błony komórkowe zwierzęce? Jaką pełni w nich funkcję?

Odpowiedź

Cholesterol. Zmniejsza on płynność błony komórkowej, usztywnia ją.

 

Zadanie 5

 Wypisz rodzaje białek występujących w błonach komórkowych (podział ze względu na umiejscowienie w błonie).

Odpowiedź

Białka peryferyjne – występują na powierzchni fosfolipidów.
Białka zakotwiczone w błonie – utrzymywane w błonie za pomocą lipidowego elementu.
Białka integralne: transbłonowe, wewnętrzne, białka listka wewnętrznego, białka listka zewnętrznego. – bardzo mocno związane z błoną.

 

Zadanie 6

 Jakie związki organiczne budują glikokaliks? Jaką funkcję on pełni.

Odpowiedź

Cukry.
Glikokaliks bierze udział w rozpoznawaniu się komórek. Ochrania mechanicznie komórkę.

 

Zadanie 7

 a) Jak nazywa się połączenie cukru z lipidem?
b) Jak nazywa się połączenie cukru z białkiem?

Odpowiedź

a) glikolipid
b) glikoproteina

 

Zadanie 8

  Podaj 2 charakterystyczne cechy pozwalające stwierdzić, że błona pochodzi z komórki zwierzęcej.

Odpowiedź

– Obecny jest cholesterol.
– Obecny jest glikokaliks.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top