Nabłonki – tkanki zwierzęce – zadania otwarte #2

Zadanie 1


Wybierz poprawne informacje.

Tkanka nabłonkowa ma zwarto ułożone komórki/luźno ułożone komórki.
Komórki nabłonka są osadzone na błonie podstawnej/błonie nabłonkowej.
Tkanka nabłonkowa pochodzi tylko z ektodermy/z ektodermy, mezodermy i endodermy.


Odpowiedź

Tkanka nabłonkowa ma zwarto ułożone komórki.
Komórki nabłonka są osadzone na błonie podstawnej.
Tkanka nabłonkowa pochodzi z ektodermy, mezodermy i endodermy.

Zadanie 2


Jakie funkcje spełnia błona, na której osadzone są komórki nabłonka?

Odpowiedź

Umożliwia ona zachowanie kształtu komórek oraz odżywianie nabłonka, czyli wymianę substancji pomiędzy nabłonkiem, a sąsiednimi tkankami.

Zadanie 3


Jaki nabłonek nazywamy migawkowym?

Odpowiedź

Nabłonek migawkowy to nabłonek urzęsiony, na którego powierzchni znajdują się ochronne rzęski.

Zadanie 4


Określ rodzaj nabłonka przedstawionego na ilustracji oraz podaj dwa przykłady miejsc jego występowania.

nablonek-jednowarstwowy-plaski


Odpowiedź

Jest to nabłonek jednowarstwowy płski, który występuje m.in. w ścianach pęcherzyków płucnych i naczyniach krwionośnych.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/nablonki-tkanki-zwierzece-zadania-otwarte-2/1820
Scroll to Top