Fizjologia roślin zadania otwarte #1

Zdanie 1

Podaj 2 warunki jakie muszą być spełnione, by aparaty szparkowe wierzby były otwarte. 

Odpowiedź

Są otwarte , gdy wewnątrz komórki panuje niskie ciśnienie dwutlenku węgla, oraz gdy komórki mają wysoki turgor (duże uwodnienie). 

 

Zdanie 2

Uczeń liceum napisał na sprawdzianie: „Im wyższa temperatura na dworze, tym rośliny sprawniej przeprowadzają fotosyntezę. Odnieś się do powyższego zdania, podaj czy jest ono twoim zdanie poprawne lub niepoprawne i uzasadnij swoją odpowiedź.

Odpowiedź

Zdanie było poprawne. Im wyższa temperatura otoczenia tym fotosynteza przebiega lepiej, ale wraz z osiągnięciem punkty krytycznego (temp. 45 stopni) następuje denaturacja enzymów biorących udział w fotosyntezie i przerwanie procesu.

 

Zdanie 3

Podaj produkty fazy jasnej fotosyntezy (tzw. Siłę asymilacyjną).

Odpowiedź

NADPH+, ATP (tlen jest produktem ubocznym)

 

Zdanie 4

Rośliny wykształciły szereg przystosowań do procesu fotosyntezy. Szczególnie dotyczy to ich budowy. Wymień dwa takie przystosowania.

Odpowiedź

1. Wzniesiona łodyga
2. różna wielkość liści ( by słońce mogło dotrzeć do każdego z nich)
3. Płaska i cienka blaszka liściowa
4. twardy ogonek liściowy, który utrzymuje liść w odpowiednim położeniu

 

Zdanie 5

Odpowiedz jednym zdaniem: Dlaczego użycie za dużej ilości nawozów podczas hodowli storczyka spowoduje, że kwiat zwiędnie?

Odpowiedź

Bo zwiększy się stężenie soli w glebie i kwiat zamiast pobierać wodę będzie ją oddawał do gleby (zgodnie ze zjawiskiem osmozy)

 

Zdanie 6

Nasiona nie wykiełkują na jakimkolwiek podłożu. Oprócz ziemi potrzebują jeszcze wielu różnych udogodnień. Podaj dwa warunki bezwzględne, które muszą być spełnione, by roślina wykiełkowała z nasiona.

Odpowiedź

Woda, odpowiednia temperatura, tlen

 

Zdanie 7

Fasola kiełkuje zawsze w charakterystyczny sposób. Jej korzeń zarodkowy znajduje się pod liścieniem. Podaj jak nazywa się część kiełkująca rośliny, która będzie rosła ku górze oraz z takim typem kiełkowania mamy do czynienia w przypadku fasoli?

Odpowiedź

Epikotyl, a typ to: epigeiczny

 

Zdanie 8

Wymień 2 warunki zewnętrze i dwa wewnętrzne, by zaszła fotosynteza.

Odpowiedź

zew: odpowiednie stęż. Dwutlenku węgla, dostępność do wody i soli, odpowiednia temperatura, światło
Wew.: grubość kutikuli, odpowiednia ilość chlorofilu, aparaty szparkowe, obecność chloroplastów

 

Zdanie 9

Podaj różnicę między fazą ciemną roślin typu C3 a C4.

Odpowiedź

U roślin typu C3 jest jeden akceptor dwutlenku węgla, a u C4 dwa.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/fizjologia-roslin-zadania-otwarte-1/898
  • fizjologia roslin zadania maturalne
  • funkcjonowanie roślin zadania maturalne
Scroll to Top