Mięczaki – bezkręgowce – biologia – zadania otwarte #1

Uzupełnij informacje.

Mięczaki:
Środowisko życia: …
Tryb życia: …
Gromady: …

Mięczaki:
Środowisko życia: wody słone i słodkie, ląd
Tryb życia: zwierzęta osiadłe lub wolno żyjące
Gromady: chitony, jednotarczowce, łódkonogi, małże, ślimaki, głowonogi.
Jakie jest przystosowanie ślimaków do przetrwania w niekorzystnych warunkach na lądzie?
Cechą, która pozwala przetrwać ślimakom w niekorzystnych warunkach na lądzie jest zdolność do anabiozy.
Polega ona na tym, że zwierzę wciąga ciało do muszli i zakrywa jej ujście śluzem bogatym w sole wapnia.
Uzupełnij podane niżej zdania poprawnymi informacjami.

Ciało mięczaków jest ………………………. lub wtórnie asymetryczne.
Mięczaki nie mają ………., a ich ciało jest miękkie, okryte …………. .
Ciało mięczaków dzieli się na trzy części: głowę, …………………….. i nogę.
Zwierzęta te zaliczamy do zwierząt …………………… posiadających wtórną jamę ciała.

Ciało mięczaków jest dwubocznie symetryczne lub wtórnie asymetryczne.
Mięczaki nie mają szkieletu, a ich ciało jest miękkie i okryte muszlą.
Ciało mięczaków dzieli się na trzy części: głowę, worek trzewiowy i nogę.
Zwierzęta te zaliczamy do zwierząt trójwarstwowych posiadających wtórną jamę ciała.
Czym jest konchiolina? Gdzie znajduje się w ciele mięczaków?
Konchiolina jest substancją ograniczną znajdującą się w muszli mięczaków.
Uzupełnij informacje dotyczące budowy muszli mięczaków.

Elementy tworzące muszlę: …
Funkcje: …
Warstwy: …

Elementy tworzące muszlę: węglan wapnia, konchiolina.
Funkcje: ochronne, szkielet zewnętrzny.
Warstwy: zewnętrzna (rogowa), środkowa (porcelanowa), wewnętrzna (perłowa).
Jakie funkcje pełni tarka?
Tarka znajduje się w przeodzie pokarmowym mięczaków. Służy do zeskrobywania i rozdrabniania pokarmu.
Wybierz poprawne informacje na temat mięczaków.

Układ krwionośny: otwarty / zamknięty.
Obecność gruczołu wątrobowo-trzustkowego: występuje / nie występuje.
Serce: występuje / nie występuje.
Rozmnażanie: płciowe / bezpłciowe.
Formy: tylko obojnacze / tylko rozdzielnopłciowe / zarówno rozdzielnopłciowe jak i obojnacze.

Układ krwionośny: otwarty.
Obecność gruczołu wątrobowo-trzustkowego: występuje.
Serce: występuje.
Rozmnażanie: płciowe.
Formy: zarówno rozdzielnopłciowe jak i obojnacze.
Zapłodnienie: wewnętrzne.
Scroll to Top