Mięczaki – bezkręgowce – biologia – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Uzupełnij informacje.

Mięczaki:
Środowisko życia: …
Tryb życia: …
Gromady: …


Odpowiedź

Mięczaki:
Środowisko życia: wody słone i słodkie, ląd
Tryb życia: zwierzęta osiadłe lub wolno żyjące
Gromady: chitony, jednotarczowce, łódkonogi, małże, ślimaki, głowonogi.

Zadanie 2


Jakie jest przystosowanie ślimaków do przetrwania w niekorzystnych warunkach na lądzie?

Odpowiedź

Cechą, która pozwala przetrwać ślimakom w niekorzystnych warunkach na lądzie jest zdolność do anabiozy.
Polega ona na tym, że zwierzę wciąga ciało do muszli i zakrywa jej ujście śluzem bogatym w sole wapnia.

Zadanie 3


Uzupełnij podane niżej zdania poprawnymi informacjami.

Ciało mięczaków jest ………………………. lub wtórnie asymetryczne.
Mięczaki nie mają ………., a ich ciało jest miękkie, okryte …………. .
Ciało mięczaków dzieli się na trzy części: głowę, …………………….. i nogę.
Zwierzęta te zaliczamy do zwierząt …………………… posiadających wtórną jamę ciała.


Odpowiedź

Ciało mięczaków jest dwubocznie symetryczne lub wtórnie asymetryczne.
Mięczaki nie mają szkieletu, a ich ciało jest miękkie i okryte muszlą.
Ciało mięczaków dzieli się na trzy części: głowę, worek trzewiowy i nogę.
Zwierzęta te zaliczamy do zwierząt trójwarstwowych posiadających wtórną jamę ciała.

Zadanie 4


Czym jest konchiolina? Gdzie znajduje się w ciele mięczaków?

Odpowiedź

Konchiolina jest substancją ograniczną znajdującą się w muszli mięczaków.

Zadanie 5


Uzupełnij informacje dotyczące budowy muszli mięczaków.

Elementy tworzące muszlę: …
Funkcje: …
Warstwy: …


Odpowiedź

Elementy tworzące muszlę: węglan wapnia, konchiolina.
Funkcje: ochronne, szkielet zewnętrzny.
Warstwy: zewnętrzna (rogowa), środkowa (porcelanowa), wewnętrzna (perłowa).

Zadanie 6


Jakie funkcje pełni tarka?

Odpowiedź

Tarka znajduje się w przeodzie pokarmowym mięczaków. Służy do zeskrobywania i rozdrabniania pokarmu.

Zadanie 7


Wybierz poprawne informacje na temat mięczaków.

Układ krwionośny: otwarty / zamknięty.
Obecność gruczołu wątrobowo-trzustkowego: występuje / nie występuje.
Serce: występuje / nie występuje.
Rozmnażanie: płciowe / bezpłciowe.
Formy: tylko obojnacze / tylko rozdzielnopłciowe / zarówno rozdzielnopłciowe jak i obojnacze.


Odpowiedź

Układ krwionośny: otwarty.
Obecność gruczołu wątrobowo-trzustkowego: występuje.
Serce: występuje.
Rozmnażanie: płciowe.
Formy: zarówno rozdzielnopłciowe jak i obojnacze.
Zapłodnienie: wewnętrzne.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top