Szkarłupnie – bezkręgowce – biologia – zadania otwarte #1

Opisz tryb i środowisko życia szkarłupni. Wskaż cechę charakterystyczną dla tego typu zwierząt.
Szkarłupnie żyją wyłącznie w słonym środowisku wodnym, wyróżniamy formy osiadłe, pełzające oraz pływające.
Ich cechą charakterystyczną jest symetria promienista oraz występowanie układu wodnego.
Wskaż drapieżne gromady szkarłupni.

liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce, strzykwy

rozgwiazdy, wężowidła
Dlaczego szkarłupnie mogą żyć tylko w środowiskach wodnych o stałym i dużym zasoleniu?
Ponieważ nie mają zdolności do osmoregulacji, czyli nie są w stanie regulować ilości soli i stężenia płynów ustrojowych w organizmie.
Podane nazwy zwierząt dopasuj to nazw niektórych z gromad szkarłupni.

Liliowce: …
Wężowidła: …
Strzykwy: …

gorgona, rozwierucha,  trepang królewski

Liliowce: rozwierucha.
Wężowidła: gorgona.
Strzykwy: trepang królewski.
Jakie funkcje spełnia układ wodny?
Układ wodny pełni funkcje układu ruchu i narządu zmysłu dotyku. U niektórych gatunków uczestniczy też w wymianie gazowej.
O szkarłupniach mówi się, że są zwierzętami nietypowymi. Posiadają cechy wspólne z bezkręgowcami oraz te, które są wspólne ze strunowcami. Mają też cechy charakterystyczne tylko i wyłącznie dla siebie.
Wskaż po dwie cechy szkarłupni, które:
– są właściwe tylko temu typowi,
– są wspólne z bezkręgowcami,
– są wspólne ze strunowcami.
Cechy szkarłupni charakterystyczne tylko dla nich:
– obecność układu wodnego,
– szkielet wewnętrzny zbudowany z płytek wapiennych.

Cechy szkarłupni wspólne z bezkręgowcami:
– zanik cefalizacji,
– brak centralizacji układu nerwowego oraz zanik układów wydalniczego i oddechowego.

Cechy szkarłupni wspólne ze strunowcami:
– bruzdkowanie równoległe,
– wtórny otwór gębowy (zwierzęta wtórouste).

Podaj cztery znaczenia szkarłupni.
– są pożywieniem dla wielu zwierząt morskich,
– przyczyniają się do oczyszczania wody morskiej,
– są poławiane w celach konsumpcyjnych,
– niektóre gatunki wytwarzające silny jad mogą stanowić zagrożenie dla człowieka.
Scroll to Top