Szkarłupnie – bezkręgowce – biologia – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Opisz tryb i środowisko życia szkarłupni. Wskaż cechę charakterystyczną dla tego typu zwierząt.

Odpowiedź

Szkarłupnie żyją wyłącznie w słonym środowisku wodnym, wyróżniamy formy osiadłe, pełzające oraz pływające.
Ich cechą charakterystyczną jest symetria promienista oraz występowanie układu wodnego.

Zadanie 2


Wskaż drapieżne gromady szkarłupni.

liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce, strzykwy


Odpowiedź

rozgwiazdy, wężowidła

Zadanie 3


Dlaczego szkarłupnie mogą żyć tylko w środowiskach wodnych o stałym i dużym zasoleniu?

Odpowiedź

Ponieważ nie mają zdolności do osmoregulacji, czyli nie są w stanie regulować ilości soli i stężenia płynów ustrojowych w organizmie.

Zadanie 4


Podane nazwy zwierząt dopasuj to nazw niektórych z gromad szkarłupni.

Liliowce: …
Wężowidła: …
Strzykwy: …

gorgona, rozwierucha,  trepang królewski


Odpowiedź

Liliowce: rozwierucha.
Wężowidła: gorgona.
Strzykwy: trepang królewski.

Zadanie 5


Jakie funkcje spełnia układ wodny?

Odpowiedź

Układ wodny pełni funkcje układu ruchu i narządu zmysłu dotyku. U niektórych gatunków uczestniczy też w wymianie gazowej.

Zadanie 6


O szkarłupniach mówi się, że są zwierzętami nietypowymi. Posiadają cechy wspólne z bezkręgowcami oraz te, które są wspólne ze strunowcami. Mają też cechy charakterystyczne tylko i wyłącznie dla siebie.
Wskaż po dwie cechy szkarłupni, które:
– są właściwe tylko temu typowi,
– są wspólne z bezkręgowcami,
– są wspólne ze strunowcami.

Odpowiedź

Cechy szkarłupni charakterystyczne tylko dla nich:
– obecność układu wodnego,
– szkielet wewnętrzny zbudowany z płytek wapiennych.

Cechy szkarłupni wspólne z bezkręgowcami:
– zanik cefalizacji,
– brak centralizacji układu nerwowego oraz zanik układów wydalniczego i oddechowego.

Cechy szkarłupni wspólne ze strunowcami:
– bruzdkowanie równoległe,
– wtórny otwór gębowy (zwierzęta wtórouste).

Zadanie 7


Podaj cztery znaczenia szkarłupni.

Odpowiedź

– są pożywieniem dla wielu zwierząt morskich,
– przyczyniają się do oczyszczania wody morskiej,
– są poławiane w celach konsumpcyjnych,
– niektóre gatunki wytwarzające silny jad mogą stanowić zagrożenie dla człowieka.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top