Strunowce niższe – biologia – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Wskaż, który z przekrojów poprzecznych ilustruje ciało strunowca, a który ciało bezkręgowca.

 

przekroj-poprzeczny-cialo-strunowca-i-bezkregowca


Odpowiedź

przekroj-poprzeczny-cialo-strunowca-i-bezkregowca-odpowiedz

Zadanie 2


Dlaczego osłonice i bezczaszkowce nazywamy strunowcami niższymi?

Odpowiedź

Ponieważ gatunki te są mniej zaawansowane ewolucyjnie niż trzeci gatunek strunowców – kręgowce.

Zadanie 3


Wskaż substancję, która buduje miosepty oraz podaj ich umiejscowienie w ciele strunowca.

Odpowiedź

Miosepty (przegrody łącznotkankowe) zbudowane są z tkanki łącznej, znajdują się pomiędzy miomerami (segmentami mięśni).

Zadanie 4


Wskaż narząd wymiany gazowej u strunowców niższych.

rynienka, kosz skrzelowy, skrzela, płuca, solenocyty


Odpowiedź

kosz skrzelowy

Zadanie 5


Wskaż prawidłowe informacje na temat strunowców niższych.

Serce: brak/obecne.
Układ krwionośny: otwarty/zamknięty.
Mózg: obecny/brak.
Główny produkt przemiany materii: amoniak/mocznik.
Dymorfizm płciowy: występuje/nie występuje.
Rozwój: prosty/złożony.


Odpowiedź

Serce: brak.
Układ krwionośny: zamknięty.
Mózg: brak.
Główny produkt przemiany materii: amoniak.
Dymorfizm płciowy: nie występuje.
Rozwój: złożony.

Zadanie 6


Uzupełnij brakujące informacje na temat osłonic.

Osłonice to zwwierzęta tylko i wyłącznie żyjące w środowisku ……………………. .
Są one ………….. lub wolno żyjące. Mają one bardzo uproszczoną budowę.
Osłonice charakteryzują się …………….. układem krwionośnym i brakiem układu …………………… .


Odpowiedź

Osłonice to zwwierzęta tylko i wyłącznie żyjące w środowisku morskim.
Są one osiadłe lub wolno żyjące. Mają one bardzo uproszczoną budowę.
Osłonice charakteryzują się otwartym układem krwionośnym i brakiem układu wydalniczego.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top