Gąbki – beztkankowce – bezkręgowce – biologia – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Scharakteryzuj gąbki wg podanych kryteriów.

– obecność wyspecjalizowanych tkanek:
– najczęściej zasiedlane tereny:
– tryb życia:
– wyłączne środowisko życia:


Odpowiedź

– obecność wyspecjalizowanych tkanek: BEZTKANKOWCE
– najczęściej zasiedlane tereny: PRZYBRZEŻNE
– tryb życia: OSIADŁY
– wyłączne środowisko życia: WODNE

Zadanie 2


Czym jest spongocel i mezoglea?

Odpowiedź

Spongocel to obszerna jama paragastralna we wnętrzu ciała gąbki.
Mezoglea to galaretowata substancja znajdująca się między dwoma warstwami komórek ścian ciała gąbki.

Zadanie 3


Do podanych elementów budowy dopisz ich inne nazwy.

Otwór wlotowy – …
Otwór wyrzutowy – …
Komórka kołnierzykowa – …
Komórka okrywająca – …
Komórka pełzakowata – …


Odpowiedź

Otwór wlotowy – OSTIA
Otwór wyrzutowy – OSKULUM
Komórka kołnierzykowa – CHOANOCYT
Komórka okrywająca – PINAKOCYT
Komórka pełzakowata – AMEBOCYT

Zadanie 4


Gąbki dzielimy na askony, sykony i leukony. Wskaż kryterium takiego podziału.

Odpowiedź

Kryterium podziału gąbek na askony, sykony i leukony jest sposób rozmieszczenia i liczba komórek kołnierzykowych.

Zadanie 5


a) Wskaż w jaki sposób rozmnażają się gąbki.

b) Dlaczego nazywamy je filtratorami?

c) Co gwarantuje woda przepływająca stale przez ciało gąbek?


Odpowiedź

a) Wskaż w jaki sposób rozmnażają się gąbki.
Płciowo i bezpłciowo poprzez fragmentację, pączkowanie i podział.

b) Dlaczego nazywamy je filtratorami?
Ponieważ wychwytują za pomocą choanocytów drobne cząstki pokarmu z wody.

c) Co gwarantuje woda przepływająca stale przez ciało gąbek?
Odżywianie komórek, wymianę gazową i usuwanie produktów przemiany materii.

Zbiór zadań maturalnych:

  • biologia gabki zadania
  • gąbki zadania maturalne
  • https://matura biomist pl/gabki-beztkankowce-bezkregowce-biologia-zadania-otwarte-1/1871
Scroll to Top