Nicienie – bezkręgowce – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Wskaż, które z podanych zdań są zgodne z prawdą.

1. Nicienie mają odnóża.
2. Nicienie nie mają zdolności regeneracji.
3. Nicienie są trójwarstwowymi zwierzętami pseudocelomatycznymi.
4. Ścianę ich ciała tworzy wór powłokowo-mięśniowy.
5. Nicienie mają układ krwionośny.
6. Nicienie są żyworodne.


Odpowiedź

2. Nicienie nie mają zdolności regeneracji.
3. Nicienie są trójwarstwowymi zwierzętami pseudocelomatycznymi.
4. Ścianę ich ciała tworzy wór powłokowo-mięśniowy.

Zadanie 2


Co ma na celu linienie nicieni?

Odpowiedź

Linienie nicieni pozwala na wzrost ciała, gdyż może on następować jedynie bezpośrednio po każdym linieniu.

Zadanie 3


W jaki sposób oddychają nicienie?

Odpowiedź

Wymiana gazowa zachodzi u nicieni na drodze beztlenowego rozkładu substancji odżywczych lub poprzez oddychanie całą powierzchnią ciała.

Zadanie 4


Do czego służą komórki fagocytarne? W którym z układów nicieni one się znajdują?

Odpowiedź

Komórki fagocytarne znajdują się w układzie wydalniczym nicieni.
Służą one do zatrzymywania i gromadzenia nierozpuszczalnych w wodzie produktów przemiany materii oraz ewentualnych ciał stałych, które pozostają w nich do końca życia zwierzęcia.

Zadanie 5


Wskaż przedstawicieli nicieni.

Glista ludzka, przywra kocia, tasiemiec uzbrojony, włosień kręty, owsik ludzki, pijawka lekarska.


Odpowiedź

Glista ludzka, włosień kręty, owsik ludzki.

Zadanie 6


Napisz w jaki sposób rozmnażają sie nicienie

Odpowiedź

Rozmnażają się wewnętrznie. Są jajorodne. Rozwój ich może być prosty lub złożony.

Zadanie 6


Wyjaśnij dlaczego u nicieni nie występuje układ oddechowy.

Odpowiedź

Układ oddechowy nie występuje u nicieni, ponieważ żyjąc wewnątrz organizmu żywiciela oddychają beztlenowo. Wymianę gazową przeprowadzają calą powierzchnią ciała.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top