Ssaki – zadania otwarte #1

U ssaków występuje kilka rodzajów gruczołów. Są to: gruczoły mlekowe, potowe, łojowe i zapachowe.
Wymień ich funkcje.
Gruczoły mlekowe: ich wydzielina stanowi pierwszy pokarm młodych osobników.
Gruczoły potowe: odgrywają bardzo ważną role w utrzymywaniu stałej temperatury ciała, uczestniczą w wydalaniu i osmoregulacji.
Gruczoły zapachowe: ich wydzielina służy do znakowania terytorium, ma znaczenie podczas wyboru partnera do rozrodu.
Gruczoły łojowe: ich wydzielina służy do natłuszczania skóry i włosów.
Czym jest heterodontyzm?
Jest to zróżnicowanie zębów na siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce.
Uzupełnij brakujące informacje.

Rozmnażanie się.
Wszystkie ssaki są ………… . Obserwuje się znaczny …….. płciowy. U ssaków występuje rozwój ……… .
Zwierzęta te należą do owodniowców. Większość gatunków jest ………………. .

Układ wydalniczy.
Narządami wydalniczymi są nerki typu …………. . Drogi, które wyprowadzają mocz to …………….., pęcherz moczowy i …………………… .
Głównym produktem azotowej przemiany materii jest ……………….. .

Układ krwionośny.
Układ krwionośny ssaków składa się z ……… krwiobiegów. Serce ssaków składa się z ……. przedsionków i ……. komór.
W prawej części serca znajduje się krew ……………., a w lewej części – krew ……………… .

Rozmnażanie się.
Wszyskie ssaki są rozdzielnopłciowe. Obserwuje się znaczny dymorfizm płciowy. U ssaków występuje rozwój prosty.
Zwierzęta te należą do owodniowców. Większość gatunków jest żyworodna.

Układ wydalniczy.
Narządami wydalniczymi są nerki typu zanercza. Drogi, które wyprowadzają mocz to moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa.
Głównym produktem azotowej przemiany materii jest mocznik.

Układ krwionośny.
Układ krwionośny ssaków składa się z dwóch krwiobiegów. Serce ssaków składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór.
W prawej części serca znajduje się krew odtlenowana, a w lewej części – krew utlenowana.

Scroll to Top