Pierścienice – biologia – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Kiedy mówimy  segmentacji homonomicznej, a kiedy o heteronomicznej? Jaki rodzaj segmentacji występuje u pierścienic?

Odpowiedź

Segmentacja homonomiczna występuje wtedy, gdy w każdym z segmentów występuje podobny komplet narządów, a segmenty są do siebie podobne.
Segmentacja heteronomiczna występuje wtedy, gdy w każdym z segmentów występują różne narządy, a segmenty różnią się od siebie.
U pierścienic występuje segmentacja homonomiczna.

Zadanie 2


U skąposzczetów i pijawek w układzie pokarmowym można wyróżnić część nazywaną wolem.
Podaj dokładne miejsce lokalizacji tego narządu oraz jego funkcję.

Odpowiedź

Wole znajdują się w tylnej części przełyku.
Mogą one służyć do zobojętniania treści pokarmowej u gatunków glebożernych lub do magazynowania krwi u pijawek.

Zadanie 3


Jaki związek sprawia, że krew w przewodzie pokarmowym pijawki może przez bardzo długi czas pozostawać płynna?
Podaj jedno przystosowanie pijawek do magazynowania krwi żywiciela.

Odpowiedź

Związkiem, który pozwala na utrzymywanie krwi w stanie płynnym w przewodzie pokarmowym pijawek nawet przez bardzo długi czas jest hirudyna.
Przystosowaniem pijawek do magazynowania krwi żywiciela jest trawienie zachodzące z tyłu ciała (w przedniej części znajdują się liczne kieszenie wola).

Zadanie 4


Czym są parapodia? Jaką spełniają funkcję?

Odpowiedź

Parapodia to dwugałęziste wyrostki boczne w ciele pierścienic. Spełniają funkcję narządów lokomocyjnych.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/pierscienice-biologia-zadania-otwarte-1/1853
Scroll to Top