Genetyka, krzyżówki genetyczne

Zadanie 1

Skrzyżowano chomika, o brązowej (heterozygota) i krótkiej (homozygota) sierści z chomikiem o brązowej (heterozygota) i długiej (homozygota) sierści, określ:

 1. genotypy obu chomików i ich potomstwa wiedząc, że cechami dominującymi są kolor brązowy (uwarunkowany allelem A) oraz krótka sierść (uwarunkowana obecnością allelu B)
 2. fenotypy zwierząt potomnych oraz stosunek fenotypowy

Odpowiedź

 1. genotypy chomików: AaBB oraz Aabb

genotypy potomstwa: AABb, AaBb, aaBb

2.fenotypy potomstwa:

Brązowy kolor i krótka sierść albo niebrązowy kolor i krótka sierść

Stosunek fenotypowy wynosi  1:1

 

Zadanie 2

Określ pleć osoby, o kariotypie:

 1. 46, XX
 2. 46, XY
 3. 45,X0
 4. 47,XXY

Odpowiedź

 1. 46, XX – płodna kobieta
 2. 46, XY – płodny mężczyzna
 3. 45,X0 – Zespół Turnera
 4. 47,XXY – Zespół Klinefeltera

 

Zadanie 3

Kobieta o niebieskich oczach ma dzieci z mężczyzną o niebieskich oczach. Rodzice kobiety mają oczy zielone. Niebieskie oczy są cechą recesywną.

 1. Podaj genotypy mężczyzny i kobiety oraz rodziców kobiety
 2. Określ jaką barwę oczu może mieć ich potomstwo

Odpowiedź

 1. Rodzice kobiety: Aa, Aa

Kobieta: aa

Mężczyzna: aa

2.Wszystkie dzieci będą miały niebieskie oczy

 

Zadanie 4

Matka ma grupę krwi B, a jej dziecko grupę krwi 0.

 1. Podaj genotyp grupy krwi matki dziecka
 2. Określ jaką grupę krwi może mieć ojciec tego dziecka

3. Określ genotypy rodzeństwa

Odpowiedź

 1. Ia i0
 2. Ojciec może mieć grupę krwi A lub B, a także 0
 3. IBi0, IBIB,  i0i0,  IAIB, IAi0

 

 

Zadanie 5

Jakie genotypy muszą mieć rodzice dzieci o grupie krwi B?

Odpowiedź

Matka: IBIB lub IBi0, Ojciec IBIB lub IBi0

 

Zadanie 6

Hemofilia jest chorobą uwarunkowaną obecnością allelu recesywnego na chromosomie X. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia zdrowej córki, jeśli matka jest obciążona genem hemofilii (matka jest nosicielką)?

Odpowiedź

Prawdopodobieństwo wynosi 100%

 

 

Zbiór zadań maturalnych:

 • https://matura biomist pl/genetyka-krzyzowki-genetyczne/1615
 • krzyżówki genetyczne
 • krzyżówki genetyczne zadania
Scroll to Top